De broeikasgasemissies zullen dit jaar naar verwachting afnemen met 7% tot 8% door de mobiliteitsrestricties en een scherpe industriële terugval. Maar ondanks die schijnbaar positieve impact dit jaar op de emissies, zullen die reducties tijdelijk zijn, aldus Capgemini. "Ze zijn gelinkt aan een periode van lockdown", zegt Colette Lewiner van Capgemini. "De uitstoot zal waarschijnlijk opnieuw toenemen wanneer de wereld herstelt van de pandemie." Slechter nieuws is dat volgens Lewiner nochtans elk jaar van de komende tien jaar een gelijkaardige reductie van de broeikasgasemissies als in 2020 nodig is. "Pas dan zouden we voor het klimaat op het juiste pad geraken, hetgeen uiteraard niet mogelijk is. Ingrijpende veranderingen zijn nodig om de klimaatdoelstellingen te bereiken." Van de wereldwijde investeringen in elektriciteitsproductie gaat ondertussen meer dan de helft naar hernieuwbare energie. Dat is meer het geval in ontwikkelde economieën en minder in ontwikkelingslanden, waar nog steeds kolen- en gascentrales gebouwd worden om een antwoord te kunnen bieden aan de stijgende vraag naar elektriciteit. De kosten voor wind- en zonne-energie zijn in 2019 weer met ruim 10% afgenomen, die voor batterijen voor elektrische voertuigen of voor elektriciteitsopslag daalden met 19%. Capgemini benadrukt daarbij wel dat het toenemende deel hernieuwbaar in de energiemix, gekoppeld aan het sluiten van planbare elektriciteitsopwekking, een zorg wordt. "Met het toenemende aandeel van wind- en zonne-energie (waarbij er alleen opwekking is bij wind en zonlicht) wordt het stabiel houden van het elektriciteitsnet moeilijker en zou de leveringszekerheid in het gevaar kunnen komen. Deze situatie is volgens Capgemini dit jaar duidelijk geworden in Europa en de VS. Zo zorgde in april 2020 een hoog aandeel (60% tot 70%) hernieuwbare energie op het net, door zonnig en winderig weer, in combinatie met een afname van de elektriciteitsconsumptie omwille van de lockdown door corona, bijna voor een black-out in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Dat illustreert volgens Capgemini dat de elektriciteitsnetten en regulering nog niet aangepast zijn om met de grote aandelen hernieuwbare energie om te gaan die gepland zijn tegen het einde van het decennium. (Belga)

De broeikasgasemissies zullen dit jaar naar verwachting afnemen met 7% tot 8% door de mobiliteitsrestricties en een scherpe industriële terugval. Maar ondanks die schijnbaar positieve impact dit jaar op de emissies, zullen die reducties tijdelijk zijn, aldus Capgemini. "Ze zijn gelinkt aan een periode van lockdown", zegt Colette Lewiner van Capgemini. "De uitstoot zal waarschijnlijk opnieuw toenemen wanneer de wereld herstelt van de pandemie." Slechter nieuws is dat volgens Lewiner nochtans elk jaar van de komende tien jaar een gelijkaardige reductie van de broeikasgasemissies als in 2020 nodig is. "Pas dan zouden we voor het klimaat op het juiste pad geraken, hetgeen uiteraard niet mogelijk is. Ingrijpende veranderingen zijn nodig om de klimaatdoelstellingen te bereiken." Van de wereldwijde investeringen in elektriciteitsproductie gaat ondertussen meer dan de helft naar hernieuwbare energie. Dat is meer het geval in ontwikkelde economieën en minder in ontwikkelingslanden, waar nog steeds kolen- en gascentrales gebouwd worden om een antwoord te kunnen bieden aan de stijgende vraag naar elektriciteit. De kosten voor wind- en zonne-energie zijn in 2019 weer met ruim 10% afgenomen, die voor batterijen voor elektrische voertuigen of voor elektriciteitsopslag daalden met 19%. Capgemini benadrukt daarbij wel dat het toenemende deel hernieuwbaar in de energiemix, gekoppeld aan het sluiten van planbare elektriciteitsopwekking, een zorg wordt. "Met het toenemende aandeel van wind- en zonne-energie (waarbij er alleen opwekking is bij wind en zonlicht) wordt het stabiel houden van het elektriciteitsnet moeilijker en zou de leveringszekerheid in het gevaar kunnen komen. Deze situatie is volgens Capgemini dit jaar duidelijk geworden in Europa en de VS. Zo zorgde in april 2020 een hoog aandeel (60% tot 70%) hernieuwbare energie op het net, door zonnig en winderig weer, in combinatie met een afname van de elektriciteitsconsumptie omwille van de lockdown door corona, bijna voor een black-out in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Dat illustreert volgens Capgemini dat de elektriciteitsnetten en regulering nog niet aangepast zijn om met de grote aandelen hernieuwbare energie om te gaan die gepland zijn tegen het einde van het decennium. (Belga)