De forse daling heeft alles te maken met de coronacrisis. Zo was tussen maart en juli de registratie van asielzoekers tijdelijk opgeschort en was reizen bijzonder moeilijk. Vanaf augustus nam het aantal verzoekers opnieuw toe. "Ten gevolge van de COVID-pandemie is de migratie naar en binnen de EU in 2020 duidelijk verminderd. Om die reden lag het aantal verzoekers in 2020 duidelijk lager dan de voorbije jaren", zegt Dirk Van den Bulck, commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. "Voor begin 2021 zal het aantal verzoekers waarschijnlijk nog steeds iets lager zijn dan de voorbije jaren." Afghanistan was in 2020 het belangrijkste herkomstland van al wie in België asiel aanvroeg, voor Syrië, Irak, Eritrea, Palestina, Somalië en Turkije. Volgens Van den Bulck moet er rekening mee worden gehouden dat "de migratie naar en binnen de EU en het aantal verzoekers (dit jaar) opnieuw hoger zal liggen, zodra beperkende maatregelen ten gevolgde van de COVID-pandemie versoepeld worden". (Belga)

De forse daling heeft alles te maken met de coronacrisis. Zo was tussen maart en juli de registratie van asielzoekers tijdelijk opgeschort en was reizen bijzonder moeilijk. Vanaf augustus nam het aantal verzoekers opnieuw toe. "Ten gevolge van de COVID-pandemie is de migratie naar en binnen de EU in 2020 duidelijk verminderd. Om die reden lag het aantal verzoekers in 2020 duidelijk lager dan de voorbije jaren", zegt Dirk Van den Bulck, commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. "Voor begin 2021 zal het aantal verzoekers waarschijnlijk nog steeds iets lager zijn dan de voorbije jaren." Afghanistan was in 2020 het belangrijkste herkomstland van al wie in België asiel aanvroeg, voor Syrië, Irak, Eritrea, Palestina, Somalië en Turkije. Volgens Van den Bulck moet er rekening mee worden gehouden dat "de migratie naar en binnen de EU en het aantal verzoekers (dit jaar) opnieuw hoger zal liggen, zodra beperkende maatregelen ten gevolgde van de COVID-pandemie versoepeld worden". (Belga)