Facon erkende dat er de vorige weken gefaseerd maatregelen genomen zijn om het aantal sociale contacten terug te dringen, maar dat gebeurde vaak in gespreide slagorde. Het Overlegcomité moet vrijdagmiddag zeer goed de feiten bekijken en verregaande en doortastende maatregelen nemen. 'Dat wordt verwacht door het gezondheidszorgsysteem', benadrukte hij.

De coronacommissaris merkte op dat er voor de ziekenhuizen een faseplan was opgesteld. Zo werd er veel meer gespreid dan tijdens de eerste golf. Maar dat is geen tovermiddel, maar een beheersinstrument, aldus Facon. Intussen zijn ziekenhuizen over heel het grondgebied verzadigd. 'We krijgen allerlei voorstellen, maar we kampen met onvoldoende personeel', stelde hij vast. Daarom dient nu de niet-COVID-zorg afgebouwd te worden en niet-dringende ingrepen uitgesteld te worden, betreurde hij.

Voor hem is er geen 'golden bullet', maar moeten er nu verschillende maatregelen genomen worden, zoals meer geld, waar de ziekenhuizen niet enkel bijkomend personeel mee kunnen aantrekken, maar ze deeltijdsen ook meer uren mee kunnen laten presteren. Ze kunnen ook niet-zorgpersoneel taken laten uitvoeren die vandaag door zorgpersoneel worden gedaan.

De lang aangekondigde barometer is intussen helemaal uitgewerkt, verzekerde Pedro Facon nog. Maar dat instrument is nu minder nuttig voor de directe communicatie. 'De barometer zal wet nuttig zijn bij de exitstrategie', aldus nog Facon, die waarschuwde dat die exit 'behoedzaam en doortastend moet gebeuren'.

Facon erkende dat er de vorige weken gefaseerd maatregelen genomen zijn om het aantal sociale contacten terug te dringen, maar dat gebeurde vaak in gespreide slagorde. Het Overlegcomité moet vrijdagmiddag zeer goed de feiten bekijken en verregaande en doortastende maatregelen nemen. 'Dat wordt verwacht door het gezondheidszorgsysteem', benadrukte hij. De coronacommissaris merkte op dat er voor de ziekenhuizen een faseplan was opgesteld. Zo werd er veel meer gespreid dan tijdens de eerste golf. Maar dat is geen tovermiddel, maar een beheersinstrument, aldus Facon. Intussen zijn ziekenhuizen over heel het grondgebied verzadigd. 'We krijgen allerlei voorstellen, maar we kampen met onvoldoende personeel', stelde hij vast. Daarom dient nu de niet-COVID-zorg afgebouwd te worden en niet-dringende ingrepen uitgesteld te worden, betreurde hij. Voor hem is er geen 'golden bullet', maar moeten er nu verschillende maatregelen genomen worden, zoals meer geld, waar de ziekenhuizen niet enkel bijkomend personeel mee kunnen aantrekken, maar ze deeltijdsen ook meer uren mee kunnen laten presteren. Ze kunnen ook niet-zorgpersoneel taken laten uitvoeren die vandaag door zorgpersoneel worden gedaan. De lang aangekondigde barometer is intussen helemaal uitgewerkt, verzekerde Pedro Facon nog. Maar dat instrument is nu minder nuttig voor de directe communicatie. 'De barometer zal wet nuttig zijn bij de exitstrategie', aldus nog Facon, die waarschuwde dat die exit 'behoedzaam en doortastend moet gebeuren'.