Testen blijft belangrijk. Het helpt de evolutie van het aantal besmettingen op te volgen en maatregelen bij te sturen, maar uiteraard ook om elkaar te beschermen tegen de zieke. Door het fors stijgend aantal besmettingen van de laatste dagen, is het aantal testen enorm toegenomen. Wekelijks worden er nu meer dan 400.000 testen uitgevoerd, wat op piekdagen neerkomt op 75.000 tot 80.000 testen per dag. Dat veroorzaakte een grote werklast bij de huisartsen. Ze worden overstelpt met vragen om getest te worden. Volgens het commissariaat zijn mensen daarbij vaak ongeduldig en soms zelf agressief. Om die werkdruk te verlichten, werden maatregelen genomen, zodat de reguliere zorg niet in het gedrang komt. Zo hoef je na een hoogrisicocontact (meer dan een kwartier binnen een afstand van 1,5 meter van een besmette persoon) geen contact op te nemen met de huisarts. Als de besmette persoon je gegevens correct heeft doorgegeven aan de contactopvolging, word je van dit contact verwittigd door de mensen van de contactopvolging, of via het CLB, als het contact op school plaatsvond. Je krijgt dan een testcode waarmee je een afspraak kan maken in een testcentrum. Door de grote drukte, kan dat wat tijd kosten. Ook indien je zelf al op de hoogte bent van het risicocontact, geldt dezelfde regel. De besmette persoon moet je contactgegevens doorgeven aan de contactopvolging, waar je dan een testcode van ontvangt om een afspraak in een testcentrum te maken. Je kan ook een zelftest afnemen. Indien die positief blijkt, contacteer je zelf de contactopvolgers. Vanaf volgende week start ook de online tool waarmee mensen met symptomen anoniem, en via eenvoudige vragen, kunnen nagaan of ze zich best laten testen. Als dit het geval is, kunnen ze een testcode aanmaken, waarmee ze dan een afspraak kunnen maken bij een testcentrum, een laboratorium of bij een apotheek. Daarnaast zullen apothekers binnenkort terugkerende reizigers met en zonder symptomen kunnen testen. (Belga)

Testen blijft belangrijk. Het helpt de evolutie van het aantal besmettingen op te volgen en maatregelen bij te sturen, maar uiteraard ook om elkaar te beschermen tegen de zieke. Door het fors stijgend aantal besmettingen van de laatste dagen, is het aantal testen enorm toegenomen. Wekelijks worden er nu meer dan 400.000 testen uitgevoerd, wat op piekdagen neerkomt op 75.000 tot 80.000 testen per dag. Dat veroorzaakte een grote werklast bij de huisartsen. Ze worden overstelpt met vragen om getest te worden. Volgens het commissariaat zijn mensen daarbij vaak ongeduldig en soms zelf agressief. Om die werkdruk te verlichten, werden maatregelen genomen, zodat de reguliere zorg niet in het gedrang komt. Zo hoef je na een hoogrisicocontact (meer dan een kwartier binnen een afstand van 1,5 meter van een besmette persoon) geen contact op te nemen met de huisarts. Als de besmette persoon je gegevens correct heeft doorgegeven aan de contactopvolging, word je van dit contact verwittigd door de mensen van de contactopvolging, of via het CLB, als het contact op school plaatsvond. Je krijgt dan een testcode waarmee je een afspraak kan maken in een testcentrum. Door de grote drukte, kan dat wat tijd kosten. Ook indien je zelf al op de hoogte bent van het risicocontact, geldt dezelfde regel. De besmette persoon moet je contactgegevens doorgeven aan de contactopvolging, waar je dan een testcode van ontvangt om een afspraak in een testcentrum te maken. Je kan ook een zelftest afnemen. Indien die positief blijkt, contacteer je zelf de contactopvolgers. Vanaf volgende week start ook de online tool waarmee mensen met symptomen anoniem, en via eenvoudige vragen, kunnen nagaan of ze zich best laten testen. Als dit het geval is, kunnen ze een testcode aanmaken, waarmee ze dan een afspraak kunnen maken bij een testcentrum, een laboratorium of bij een apotheek. Daarnaast zullen apothekers binnenkort terugkerende reizigers met en zonder symptomen kunnen testen. (Belga)