De inperkingsmaatregelen die regeringen hebben genomen om de eerste golf van de corona-epidemie tegen te gaan, hebben geleid tot een drastische vermindering van de CO2-uitstoot in het verkeer, de luchtvaart en de energiesector. Op basis van cijfers over de elektriciteitsproductie, het autoverkeer in meer dan 400 steden over de hele wereld, het aantal vluchten en de productie en het verbruik ervan, konden de onderzoekers concluderen dat deze daling van de uitstoot de grootste was in de recente geschiedenis. In de eerste helft van het jaar is de CO2-uitstoot van het verkeer met 40 procent gedaald, die van de energieproductie met 22 procent en die van de industrie met 17 procent. Zelfs de broeikasemissies van huishoudens zijn met 3 procent gedaald, ondanks het massale telewerken. De onderzoekers schrijven die daling toe aan een ongewoon milde winter. Toch zijn de emissies alweer op hun gebruikelijke niveau gekomen tegen de maand juli, toen de meeste landen heel wat beperkingen weer hebben opgeheven. In het Akkoord van Parijs 2015 wordt opgeroepen om de temperatuur te beperken tot minder dan 2°C of zelfs 1,5°C in vergelijking met de pre-industriële periode. Om dit doel te bereiken zou de uitstoot van broeikasgassen tussen 2020 en 2030 volgens de VN met 7,6 procent per jaar moeten worden verminderd. De onderzoekers wijzen erop dat een verlaging van de uitstoot in het voorjaar van 2020 nodig, klinkt het nog. (Belga)

De inperkingsmaatregelen die regeringen hebben genomen om de eerste golf van de corona-epidemie tegen te gaan, hebben geleid tot een drastische vermindering van de CO2-uitstoot in het verkeer, de luchtvaart en de energiesector. Op basis van cijfers over de elektriciteitsproductie, het autoverkeer in meer dan 400 steden over de hele wereld, het aantal vluchten en de productie en het verbruik ervan, konden de onderzoekers concluderen dat deze daling van de uitstoot de grootste was in de recente geschiedenis. In de eerste helft van het jaar is de CO2-uitstoot van het verkeer met 40 procent gedaald, die van de energieproductie met 22 procent en die van de industrie met 17 procent. Zelfs de broeikasemissies van huishoudens zijn met 3 procent gedaald, ondanks het massale telewerken. De onderzoekers schrijven die daling toe aan een ongewoon milde winter. Toch zijn de emissies alweer op hun gebruikelijke niveau gekomen tegen de maand juli, toen de meeste landen heel wat beperkingen weer hebben opgeheven. In het Akkoord van Parijs 2015 wordt opgeroepen om de temperatuur te beperken tot minder dan 2°C of zelfs 1,5°C in vergelijking met de pre-industriële periode. Om dit doel te bereiken zou de uitstoot van broeikasgassen tussen 2020 en 2030 volgens de VN met 7,6 procent per jaar moeten worden verminderd. De onderzoekers wijzen erop dat een verlaging van de uitstoot in het voorjaar van 2020 nodig, klinkt het nog. (Belga)