De evolutie van het aantal besmettingen dwingt de directie om maatregelen te nemen zodat het aantal besmettingen in de kerncentrale niet verder oploopt. Van de 26 besmette personeelsleden werken 12 mensen in dienst van Engie Electrabel, de 14 anderen voeren op de nucleaire site opdrachten uit voor externe firma's. "De besmette medewerkers zijn allemaal thuis in quarantaine", zegt de directie van de kerncentrale. Onder de uitgevallen medewerkers zijn ook personeelsleden die belangrijke taken vervullen in de kerncentrale. Toch beklemtoont de directie dat de veiligheid van de kerncentrale voorlopig niet in het gedrang is. "Onze absolute prioriteit is het garanderen van de nucleaire veiligheid en blijven bijdragen tot de bevoorradingszekerheid." Dagelijks komen zowat 400 personeelsleden ter plaatse op de site van de kerncentrale in Doel. Om te vermijden dat het virus in de wandelgangen nog meer slachtoffers maakt, zijn de 26 besmette personeelsleden in quarantaine geplaatst. Al het personeel moet sinds begin deze week zoveel mogelijk van thuis werken, indien hun functie dat toelaat. (Belga)

De evolutie van het aantal besmettingen dwingt de directie om maatregelen te nemen zodat het aantal besmettingen in de kerncentrale niet verder oploopt. Van de 26 besmette personeelsleden werken 12 mensen in dienst van Engie Electrabel, de 14 anderen voeren op de nucleaire site opdrachten uit voor externe firma's. "De besmette medewerkers zijn allemaal thuis in quarantaine", zegt de directie van de kerncentrale. Onder de uitgevallen medewerkers zijn ook personeelsleden die belangrijke taken vervullen in de kerncentrale. Toch beklemtoont de directie dat de veiligheid van de kerncentrale voorlopig niet in het gedrang is. "Onze absolute prioriteit is het garanderen van de nucleaire veiligheid en blijven bijdragen tot de bevoorradingszekerheid." Dagelijks komen zowat 400 personeelsleden ter plaatse op de site van de kerncentrale in Doel. Om te vermijden dat het virus in de wandelgangen nog meer slachtoffers maakt, zijn de 26 besmette personeelsleden in quarantaine geplaatst. Al het personeel moet sinds begin deze week zoveel mogelijk van thuis werken, indien hun functie dat toelaat. (Belga)