De politiediensten telden in de eerste helft van vorig jaar bijvoorbeeld 16.671 woning­inbraken tegenover 47.947 in dezelfde periode in 2019, zo schrijven De Tijd en De Standaard vrijdag. Ook waren er drie keer minder gewapende diefstallen.

Het aantal ongewapende diefstallen met geweld zakte fors van 15.059 in het eerste semester van 2019 naar 5.379 in de eerste helft van 2020. Ook de diefstallen uit of aan voertuigen, winkeldiefstallen en zakkenrollerij daalden fors.

Alles samen telde de politie in de eerste helft van 2020 366.937 misdrijven die niets te maken hebben met corona. Het gaat om een daling met 18 procent tegenover het zesmaandelijkse gemiddelde van 2019.

Maar de totale criminaliteitscijfers stegen wel, onder invloed van de handhaving van de coronaregels. Criminaliteit in de categorie volksgezondheid steeg van 810 gevallen in heel 2019 naar bijna 113.000 in de eerste helft van 2020. Ook het aantal internetmisdrijven, zoals phishing, nam toe.

Alles samen telden de politiediensten 479.775 nieuwe criminele feiten in de eerste helft van 2020. Het gaar om een stijging met 8 procent tot het hoogste aantal in vijf jaar.

De politiediensten telden in de eerste helft van vorig jaar bijvoorbeeld 16.671 woning­inbraken tegenover 47.947 in dezelfde periode in 2019, zo schrijven De Tijd en De Standaard vrijdag. Ook waren er drie keer minder gewapende diefstallen. Het aantal ongewapende diefstallen met geweld zakte fors van 15.059 in het eerste semester van 2019 naar 5.379 in de eerste helft van 2020. Ook de diefstallen uit of aan voertuigen, winkeldiefstallen en zakkenrollerij daalden fors. Alles samen telde de politie in de eerste helft van 2020 366.937 misdrijven die niets te maken hebben met corona. Het gaat om een daling met 18 procent tegenover het zesmaandelijkse gemiddelde van 2019. Maar de totale criminaliteitscijfers stegen wel, onder invloed van de handhaving van de coronaregels. Criminaliteit in de categorie volksgezondheid steeg van 810 gevallen in heel 2019 naar bijna 113.000 in de eerste helft van 2020. Ook het aantal internetmisdrijven, zoals phishing, nam toe. Alles samen telden de politiediensten 479.775 nieuwe criminele feiten in de eerste helft van 2020. Het gaar om een stijging met 8 procent tot het hoogste aantal in vijf jaar.