"Uit de resultaten tekenen we op dat aan basisverloning in het algemeen niet zozeer meer belang zal worden gehecht omwille van de coronacrisis", zegt professor Baert. "Op zich is dat niet niet verwonderlijk, want uit de wetenschappelijke literatuur weten we dat loon een noodzakelijke, doch geen dwingende voorwaarde is om gemotiveerd aan de slag te blijven." "Daarentegen zien werknemers door de crisis voornamelijk het belang toenemen van het evenwicht tussen werk en privé, de omstandigheden waarin wordt gewerkt en de mate waarin de werkgever rekening houdt met de persoonlijke wensen van de werknemer. De plotse veranderingen waar we nu mee kampen, zoals de abrupte invoer van thuiswerken voor zowat alle niet-essentiële beroepen, spelen daarin vermoedelijk een substantiële rol", verklaart Baert. "Het is tekenend dat net die contextuele factoren belangrijk worden geacht in deze moeilijke tijden. Werkgevers moeten hun oor te luister leggen bij hun werknemer en eventuele praktische problemen die deze crisissituatie met zich meebrengt detecteren, erkennen, alsook oplossen. Erkenning is een zeer belangrijke factor om werknemers gemotiveerd te houden. Zeker in een dergelijke crisissituatie lijkt dit onontbeerlijk", aldus doctoraal onderzoeker Louis Lippens. "Velen denken in de toekomst met andere prioriteiten naar de arbeidsmarkt te kijken. Meer dan de helft van de respondenten denkt door deze crisis in de toekomst meer belang te zullen hechten aan de balans tussen werk en privé. Dit doet denken aan voornemens die al eens vaker rond Nieuwjaar of na een zware ziekte worden gemaakt. Het is zeer de vraag of een substantieel deel van de Vlamingen deze voornemens zal waarmaken. Dit is voer voor vervolgonderzoek", eindigt professor Stijn Baert. (Belga)

"Uit de resultaten tekenen we op dat aan basisverloning in het algemeen niet zozeer meer belang zal worden gehecht omwille van de coronacrisis", zegt professor Baert. "Op zich is dat niet niet verwonderlijk, want uit de wetenschappelijke literatuur weten we dat loon een noodzakelijke, doch geen dwingende voorwaarde is om gemotiveerd aan de slag te blijven." "Daarentegen zien werknemers door de crisis voornamelijk het belang toenemen van het evenwicht tussen werk en privé, de omstandigheden waarin wordt gewerkt en de mate waarin de werkgever rekening houdt met de persoonlijke wensen van de werknemer. De plotse veranderingen waar we nu mee kampen, zoals de abrupte invoer van thuiswerken voor zowat alle niet-essentiële beroepen, spelen daarin vermoedelijk een substantiële rol", verklaart Baert. "Het is tekenend dat net die contextuele factoren belangrijk worden geacht in deze moeilijke tijden. Werkgevers moeten hun oor te luister leggen bij hun werknemer en eventuele praktische problemen die deze crisissituatie met zich meebrengt detecteren, erkennen, alsook oplossen. Erkenning is een zeer belangrijke factor om werknemers gemotiveerd te houden. Zeker in een dergelijke crisissituatie lijkt dit onontbeerlijk", aldus doctoraal onderzoeker Louis Lippens. "Velen denken in de toekomst met andere prioriteiten naar de arbeidsmarkt te kijken. Meer dan de helft van de respondenten denkt door deze crisis in de toekomst meer belang te zullen hechten aan de balans tussen werk en privé. Dit doet denken aan voornemens die al eens vaker rond Nieuwjaar of na een zware ziekte worden gemaakt. Het is zeer de vraag of een substantieel deel van de Vlamingen deze voornemens zal waarmaken. Dit is voer voor vervolgonderzoek", eindigt professor Stijn Baert. (Belga)