"Wij hebben reeds bevestigd dat we het akkoord zullen ondertekenen. Hieruit blijkt eens te meer de nieuwe houding van een Brazilië dat zich inzet voor duurzame ontwikkeling en de strijd tegen de klimaatverandering", aldus Franco de Carvalho. "Brazilië hoopt dat de grootste wereldeconomieën ook inspanningen zullen leveren, vooral in het kader van de reductie van het gebruik van fossiele brandstoffen, de voornaamste reden van de klimaatopwarming", voegde hij eraan toe. De zogenaamde Forest Deal is een van de grote klimaatdossiers die op de VN-klimaatconferentie in Glasgow ter sprake zullen komen. Het akkoord over het bosbehoud moet toelaten om duidelijke streefcijfers vast te leggen op het vlak van de strijd tegen ontbossing en bodemerosie. Sinds het aantreden van president Jair Bolsonaro in 2019 is het Braziliaanse Amazonewoud jaarlijks zowat 10.000 km2 gekrompen. Bolsonaro, die zelf niet aanwezig zal zijn in Glasgow, engageerde zich in april reeds om alle illegale ontbossing tegen 2030 een halt toe te roepen. (Belga)

"Wij hebben reeds bevestigd dat we het akkoord zullen ondertekenen. Hieruit blijkt eens te meer de nieuwe houding van een Brazilië dat zich inzet voor duurzame ontwikkeling en de strijd tegen de klimaatverandering", aldus Franco de Carvalho. "Brazilië hoopt dat de grootste wereldeconomieën ook inspanningen zullen leveren, vooral in het kader van de reductie van het gebruik van fossiele brandstoffen, de voornaamste reden van de klimaatopwarming", voegde hij eraan toe. De zogenaamde Forest Deal is een van de grote klimaatdossiers die op de VN-klimaatconferentie in Glasgow ter sprake zullen komen. Het akkoord over het bosbehoud moet toelaten om duidelijke streefcijfers vast te leggen op het vlak van de strijd tegen ontbossing en bodemerosie. Sinds het aantreden van president Jair Bolsonaro in 2019 is het Braziliaanse Amazonewoud jaarlijks zowat 10.000 km2 gekrompen. Bolsonaro, die zelf niet aanwezig zal zijn in Glasgow, engageerde zich in april reeds om alle illegale ontbossing tegen 2030 een halt toe te roepen. (Belga)