Onder meer de Europese Unie, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten hebben een overeenkomst met Johannesburg bereikt over dit internationale partnerschap wat betreft "rechtvaardige energietransitie". "Er zal een toezegging van 8,5 miljard dollar voor de eerste financieringsfase worden vrijgemaakt via verschillende mechanismen, zoals subsidies, concessionele leningen (leningen onder zachte voorwaarden, nvdr.) en investeringen", aldus de ondertekenaars in een verklaring. Het geld zal in de komende drie tot vijf jaar worden verstrekt. De overeenkomst is gericht op de omschakeling van het elektriciteitssysteem in Zuid-Afrika, dat momenteel sterk afhankelijk is van het gebruik van steenkool. Op die manier moet het land de ambitieuze emissiedoelstellingen halen die Johannesburg voor COP26 al had uitgesproken. "Klimaatverandering is een grote bedreiging voor iedereen en Zuid-Afrika heeft zich ertoe verbonden zijn steentje bij te dragen aan de vermindering van de wereldwijde uitstoot", aldus de Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa. "Dit partnerschip is een mijlpaal. Het is het bewijs dat we ambitieuze klimaatmaatregelen kunnen nemen en tegelijkertijd onze energiezekerheid kunnen vergroten, banen kunnen schepen en investeringskansen kunnen benutten." (Belga)

Onder meer de Europese Unie, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten hebben een overeenkomst met Johannesburg bereikt over dit internationale partnerschap wat betreft "rechtvaardige energietransitie". "Er zal een toezegging van 8,5 miljard dollar voor de eerste financieringsfase worden vrijgemaakt via verschillende mechanismen, zoals subsidies, concessionele leningen (leningen onder zachte voorwaarden, nvdr.) en investeringen", aldus de ondertekenaars in een verklaring. Het geld zal in de komende drie tot vijf jaar worden verstrekt. De overeenkomst is gericht op de omschakeling van het elektriciteitssysteem in Zuid-Afrika, dat momenteel sterk afhankelijk is van het gebruik van steenkool. Op die manier moet het land de ambitieuze emissiedoelstellingen halen die Johannesburg voor COP26 al had uitgesproken. "Klimaatverandering is een grote bedreiging voor iedereen en Zuid-Afrika heeft zich ertoe verbonden zijn steentje bij te dragen aan de vermindering van de wereldwijde uitstoot", aldus de Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa. "Dit partnerschip is een mijlpaal. Het is het bewijs dat we ambitieuze klimaatmaatregelen kunnen nemen en tegelijkertijd onze energiezekerheid kunnen vergroten, banen kunnen schepen en investeringskansen kunnen benutten." (Belga)