Het zaterdag na twee weken van zware discussies aangenomen zogenaamde "Glasgow climate pact" roept de wereld op de inspanningen op te voeren om minder steenkool te gebruiken en een einde te maken aan "inefficiënte subsidies voor fossiele brandstoffen". De staten worden ook opgeroepen om tegen eind 2022 de voor eind 2030 vrijwillige engagementen op te voeren om in lijn te liggen met de temperatuurdoelstelling van Parijs (ver beneden +2 graden en indien mogelijk +,5 graden te halen), wel rekening houdend met de "onderscheiden nationale omstandigheden"'. De tekst voorziet bovendien in een verdubbeling tegen 2025 van de financiering van ontwikkelingslanden om zich aan te passen aan de gevolgen van de klimaatveranderiing. Voor de periode na 2025 wereldwijd is nog geen enkel bedrag becijferd gezien de industriële wereld er niet is in geslaagd in 2020 zijn belofte van jaarlijks 100 miljard dollar te bereiken. Dit heeft de ontwikkelingslanden behoorlijk boos gemaakt. Inzake de meest voorkomende onomkeerbare schade tengevolge van klimaatsverandering is geen beslissing omtrent de door de ontwikkelingslanden gewilde technische en financiële bijstand genomen. In de plaats daarvan is een financiering voorzien voor het in Madrid (COP25) ingevoerde "Santiago-netwerk" dat erop gericht is de getroffen landen te helpen om te gaan met de onomkeerbare impact van klimaatverandering. (Belga)

Het zaterdag na twee weken van zware discussies aangenomen zogenaamde "Glasgow climate pact" roept de wereld op de inspanningen op te voeren om minder steenkool te gebruiken en een einde te maken aan "inefficiënte subsidies voor fossiele brandstoffen". De staten worden ook opgeroepen om tegen eind 2022 de voor eind 2030 vrijwillige engagementen op te voeren om in lijn te liggen met de temperatuurdoelstelling van Parijs (ver beneden +2 graden en indien mogelijk +,5 graden te halen), wel rekening houdend met de "onderscheiden nationale omstandigheden"'. De tekst voorziet bovendien in een verdubbeling tegen 2025 van de financiering van ontwikkelingslanden om zich aan te passen aan de gevolgen van de klimaatveranderiing. Voor de periode na 2025 wereldwijd is nog geen enkel bedrag becijferd gezien de industriële wereld er niet is in geslaagd in 2020 zijn belofte van jaarlijks 100 miljard dollar te bereiken. Dit heeft de ontwikkelingslanden behoorlijk boos gemaakt. Inzake de meest voorkomende onomkeerbare schade tengevolge van klimaatsverandering is geen beslissing omtrent de door de ontwikkelingslanden gewilde technische en financiële bijstand genomen. In de plaats daarvan is een financiering voorzien voor het in Madrid (COP25) ingevoerde "Santiago-netwerk" dat erop gericht is de getroffen landen te helpen om te gaan met de onomkeerbare impact van klimaatverandering. (Belga)