Het VN-Klimaatverdrag is in 1992 afgesloten in Rio de Janeiro. Doel van het verdrag is om de uitstoot van broeikasgassen te reduceren en daarmee ongewenste gevolgen van klimaatverandering te voorkomen. Het belangrijkste besluitvormende orgaan binnen het verdrag is de "Conferentie van Partijen" the Conference of Parties of COP in het Engels), waarin alle partijen bij het Klilmaatverdrag jaarlijks overleggen over de voortgang van het werk. De COP is verantwoordelijk voor het op kruissnelheid houden van de internationale activiteiten om de ongewenste gevolgen van klimaatverandering te voorkomen. Joke Schauvliege, die in de tweede week van de conferentie naar de COP23 in Bonn gaat, maar niet als officiële vertegenwoordiger van België (dat is federaal Energieminister Marie-Christine Marghem, nvdr), vindt dat het nu zaak is "om de constructieve sfeer van Parijs gaande te houden en iedereen mee te krijgen in het aangaan van die nationale doelstellingen". Dit vergt juridisch-technische uitwerking van het klimaatakkoord. "De onderhandelingen lopen momenteel over tal van dergelijke technische aspecten", aldus Schauvliege . "Voor Vlaanderen en België is het belangrijk dat er naast de internationale draagkracht voor het klimaatakkoord ook voldoende financiering wordt voorzien voor ontwikkelingslanden, zodat zij zich kunnen aanpassen aan het klimaat", vindt minister Schauvliege. "Het zijn namelijk deze landen die het eerst zullen worden getroffen. Zelfs nu al voelen zij de gevolgen. België steunt dan ook het voorzitterschap van eilandstaat Fiji in haar werkzaamheden." (Belga)

Het VN-Klimaatverdrag is in 1992 afgesloten in Rio de Janeiro. Doel van het verdrag is om de uitstoot van broeikasgassen te reduceren en daarmee ongewenste gevolgen van klimaatverandering te voorkomen. Het belangrijkste besluitvormende orgaan binnen het verdrag is de "Conferentie van Partijen" the Conference of Parties of COP in het Engels), waarin alle partijen bij het Klilmaatverdrag jaarlijks overleggen over de voortgang van het werk. De COP is verantwoordelijk voor het op kruissnelheid houden van de internationale activiteiten om de ongewenste gevolgen van klimaatverandering te voorkomen. Joke Schauvliege, die in de tweede week van de conferentie naar de COP23 in Bonn gaat, maar niet als officiële vertegenwoordiger van België (dat is federaal Energieminister Marie-Christine Marghem, nvdr), vindt dat het nu zaak is "om de constructieve sfeer van Parijs gaande te houden en iedereen mee te krijgen in het aangaan van die nationale doelstellingen". Dit vergt juridisch-technische uitwerking van het klimaatakkoord. "De onderhandelingen lopen momenteel over tal van dergelijke technische aspecten", aldus Schauvliege . "Voor Vlaanderen en België is het belangrijk dat er naast de internationale draagkracht voor het klimaatakkoord ook voldoende financiering wordt voorzien voor ontwikkelingslanden, zodat zij zich kunnen aanpassen aan het klimaat", vindt minister Schauvliege. "Het zijn namelijk deze landen die het eerst zullen worden getroffen. Zelfs nu al voelen zij de gevolgen. België steunt dan ook het voorzitterschap van eilandstaat Fiji in haar werkzaamheden." (Belga)