Het amendement van Doha, aangenomen in december 2012, legt aan de geïndustrialiseerde landen een reductie van de uitstoot van broeikasgassen op voor de periode 2013-2020. Dat gebeurt in uitvoering van het protocol van Kyoto dat sloeg op de periode 2008-2012. De periode van na 2020 wordt geregeld door het Akkoord van Parijs uit 2015, dat van kracht werd in november 2016. Voor ons land houdt het amendement van Doha een reductie in van de uitstoot met 18 procent in 2020 tegenover het referentiejaar 1990. Toch is het amendement nog niet van kracht geworden, omdat er nog niet genoeg ratificaties zijn. Er zijn 144 landen nodig die het amendement aannemen, terwijl tot nu toe slechte 88 landen het hebben goedgekeurd. (Belga)

Het amendement van Doha, aangenomen in december 2012, legt aan de geïndustrialiseerde landen een reductie van de uitstoot van broeikasgassen op voor de periode 2013-2020. Dat gebeurt in uitvoering van het protocol van Kyoto dat sloeg op de periode 2008-2012. De periode van na 2020 wordt geregeld door het Akkoord van Parijs uit 2015, dat van kracht werd in november 2016. Voor ons land houdt het amendement van Doha een reductie in van de uitstoot met 18 procent in 2020 tegenover het referentiejaar 1990. Toch is het amendement nog niet van kracht geworden, omdat er nog niet genoeg ratificaties zijn. Er zijn 144 landen nodig die het amendement aannemen, terwijl tot nu toe slechte 88 landen het hebben goedgekeurd. (Belga)