De tekst, die van 25 april dateert, benadrukt dat het wetsontwerp dat de conventie uitvoert, pas kan worden toegepast nadat Europa heeft geoordeeld of er al dan niet sprake is van staatssteun die strijdig is met de concurrentieregels. (Belga)

De tekst, die van 25 april dateert, benadrukt dat het wetsontwerp dat de conventie uitvoert, pas kan worden toegepast nadat Europa heeft geoordeeld of er al dan niet sprake is van staatssteun die strijdig is met de concurrentieregels. (Belga)