Tot op vandaag konden enkel statutaire personeelsleden van de overheid (ambtenaren dus) een beroep indienen als hun eindevaluatie "onvoldoende" is. Contractuele medewerkers konden dat niet. Aan die ongelijkheid komt nu een einde. Ook tegen de nieuwe gradaties in de eindevaluatie ("te ontwikkelen", "voldoet aan de verwachtingen" of "uitstekend") zal beroep mogelijk zijn. Bogaert brengt ook de verschillende raden van beroep samen in drie beroepscommissies voor de hele federale administratie. Zo komt er een Interdepartementale Beroepscommissie voor de FOD's en het Ministerie van Landsverdediging, een Interparastatale Beroepscommissie voor de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid en een Gemeenschappelijke Beroepscommissie voor de Instellingen van Openbaar nut. "We werken een ongelijkheid tussen statutairen en contractuelen weg. Iedereen moet in beroep kunnen gaan tegen zijn eindbeoordeling. Door met slechts drie beroepscommissies te werken, verzamelen we niet alleen de kennis rond beroepsprocedures maar verzekeren we ook de gelijke beoordeling van beroepsdossiers", zegt Bogaert. (NICOLAS MAETERLINCK)

Tot op vandaag konden enkel statutaire personeelsleden van de overheid (ambtenaren dus) een beroep indienen als hun eindevaluatie "onvoldoende" is. Contractuele medewerkers konden dat niet. Aan die ongelijkheid komt nu een einde. Ook tegen de nieuwe gradaties in de eindevaluatie ("te ontwikkelen", "voldoet aan de verwachtingen" of "uitstekend") zal beroep mogelijk zijn. Bogaert brengt ook de verschillende raden van beroep samen in drie beroepscommissies voor de hele federale administratie. Zo komt er een Interdepartementale Beroepscommissie voor de FOD's en het Ministerie van Landsverdediging, een Interparastatale Beroepscommissie voor de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid en een Gemeenschappelijke Beroepscommissie voor de Instellingen van Openbaar nut. "We werken een ongelijkheid tussen statutairen en contractuelen weg. Iedereen moet in beroep kunnen gaan tegen zijn eindbeoordeling. Door met slechts drie beroepscommissies te werken, verzamelen we niet alleen de kennis rond beroepsprocedures maar verzekeren we ook de gelijke beoordeling van beroepsdossiers", zegt Bogaert. (NICOLAS MAETERLINCK)