Huisartsenverenging Domus Medica zegt vandaag dat de contactopsporing beter moet en dat de infolijn voor coronamaatregelen opnieuw moet uitgebreid worden. Omdat de contactopsporing mank loopt, worden de huisartsen volgens Domus Medica nog maar eens belast. In een reactie zegt het Agentschap Zorg en Gezondheid dat er in de komende vier weken 336 netto VTE's bij de contactopsporing bijkomen. Dat komt neer op het bijkomend inzetten van 558 nieuwe medewerkers. De eerste beslissing tot opschaling dateert van half oktober. Eind oktober werd beslist om nog meer op te schalen. Het selecteren van nieuwe mensen verloopt volgens het agentschap "iets minder vlot dan voordien omwille van de krapte op de arbeidsmarkt". Daarnaast breidt Zorg en Gezondheid de werkuren van het contactcenter uit, met name tot 21 uur. "We hebben ook de huisbezoeken bij mensen die we telefonisch niet kunnen bereiken tijdelijk on hold gezet, waardoor ook de veldagenten mensen kunnen opbellen", luidt het nog. Op die manier hoopt het agentschap dat er opnieuw meer besmette personen sneller kunnen bereikt worden om hun hoogrisicocontacten in kaart te brengen. Zij krijgen een sms om in quarantaine te gaan en om zich te laten testen (sms met testcodes). (Belga)

Huisartsenverenging Domus Medica zegt vandaag dat de contactopsporing beter moet en dat de infolijn voor coronamaatregelen opnieuw moet uitgebreid worden. Omdat de contactopsporing mank loopt, worden de huisartsen volgens Domus Medica nog maar eens belast. In een reactie zegt het Agentschap Zorg en Gezondheid dat er in de komende vier weken 336 netto VTE's bij de contactopsporing bijkomen. Dat komt neer op het bijkomend inzetten van 558 nieuwe medewerkers. De eerste beslissing tot opschaling dateert van half oktober. Eind oktober werd beslist om nog meer op te schalen. Het selecteren van nieuwe mensen verloopt volgens het agentschap "iets minder vlot dan voordien omwille van de krapte op de arbeidsmarkt". Daarnaast breidt Zorg en Gezondheid de werkuren van het contactcenter uit, met name tot 21 uur. "We hebben ook de huisbezoeken bij mensen die we telefonisch niet kunnen bereiken tijdelijk on hold gezet, waardoor ook de veldagenten mensen kunnen opbellen", luidt het nog. Op die manier hoopt het agentschap dat er opnieuw meer besmette personen sneller kunnen bereikt worden om hun hoogrisicocontacten in kaart te brengen. Zij krijgen een sms om in quarantaine te gaan en om zich te laten testen (sms met testcodes). (Belga)