Een consortium van callcenters, ziekenfondsen en adviesbureau KPMG verzorgt vandaag het contactonderzoek. Daarbij worden contacten van besmette covid-19-patiënten opgespeurd en verzocht om thuis te blijven of de huisarts te contacteren.
...

Een consortium van callcenters, ziekenfondsen en adviesbureau KPMG verzorgt vandaag het contactonderzoek. Daarbij worden contacten van besmette covid-19-patiënten opgespeurd en verzocht om thuis te blijven of de huisarts te contacteren.De totaalkost van de hele operatie bedraagt maximaal 101 miljoen euro, exclusief btw. Begin mei was nog niet bekend of minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) de kosten kon drukken door een vrijstelling op de btw. Daarvoor werd recent contact opgenomen met het kabinet van minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD) en de FOD Financiën.Uit dat onderhoud blijkt dat de btw-vrijstelling enkel opgaat voor een beperkt onderdeel van de hele operatie, het zogenaamde fieldwork. Het personeel in de callcenters, dat het grootste deel uitmaakt van het geheel aan contactonderzoekers, is dus niet vrijgesteld. Volgens het kabinet-De Croo ligt dat aan het feit dat enkel de diensten die verricht zijn door de ziekenfondsen van het voordeel kunnen genieten. Alle andere onderdelen zullen dus onderhevig zijn aan 21 procent btw. Lees: geld dat van de Vlaamse naar de federale schatkist vloeit. Hoeveel Beke hierdoor juist zal kunnen beknibbelen op de hele operatie is nog niet duidelijk. De Vlaamse regering betaalt enkel per geleverde prestatie en zal pas op het einde van de rit weten hoe hoog de factuur precies is.De huidige bezetting van het contactonderzoek ligt vandaag veel lager dan bij aanvang van de operatie. Vorige week bleek dat er 150 van de aanvankelijk 735 geplande 'coronaspeurders' aan de slag zijn. Gemiddeld belde men naar 233 personen per dag, waarvan 86 patiënten.