Na de lockdown van vorig schooljaar, met een nefaste impact op het mentale welzijn en een grote leerachterstand, was de grootste bezorgdheid voor het katholiek onderwijs: zoveel mogelijk leerlingen naar school kunnen laten gaan. Daarvoor kregen de draaiboeken een forse update. Zo zijn behalve de zwemlessen geen buitenschoolse activiteiten meer toegestaan en wordt de mondmaskerplicht uitgebreid: voortaan worden er ook op de speelplaats mondmaskers gedragen, tenzij de anderhalve meter afstand gerespecteerd wordt. "Zo kunnen we kwaliteitsvol onderwijs blijven bieden, ook met het oog op gelijke onderwijskansen, op een manier die veilig is én organisatorisch haalbaar blijft", zegt GO!. De katholieke onderwijskoepel zegt te beseffen dat elke aanpassing tot organisatorische uitdagingen leidt, "maar op deze manier kunnen we de belasting voor schoolteams, die nu al aanzienlijk is, toch beperken". Tegelijk is er voor de scholen de nodige ruimte om lokaal te beslissen om over te gaan naar afstandsonderwijs. Daarnaast werd tijdens het overleg ook afgesproken veel extra middelen vrij te maken voor korte vervangingen, waardoor leraren die in quarantaine gaan vlotter vervangen raken. De capaciteit van het openbaar vervoer lijkt voor zowel het katholiek onderwijs als voor GO! het grootste vraagstuk. Die capaciteit wordt opgedreven, en dat is een "noodzakelijke inspanning", meent de Guimardstraat. "We zullen nauwlettend in het oog houden of dit volstaat en waar zich nog eventuele problemen voordoen." Bij het GO! klinkt het dat ze hopen dat er rond de scholen en in het verkeer "nog extra inspanningen kunnen gebeuren om ook daar het risico zo laag mogelijk te houden". (Belga)

Na de lockdown van vorig schooljaar, met een nefaste impact op het mentale welzijn en een grote leerachterstand, was de grootste bezorgdheid voor het katholiek onderwijs: zoveel mogelijk leerlingen naar school kunnen laten gaan. Daarvoor kregen de draaiboeken een forse update. Zo zijn behalve de zwemlessen geen buitenschoolse activiteiten meer toegestaan en wordt de mondmaskerplicht uitgebreid: voortaan worden er ook op de speelplaats mondmaskers gedragen, tenzij de anderhalve meter afstand gerespecteerd wordt. "Zo kunnen we kwaliteitsvol onderwijs blijven bieden, ook met het oog op gelijke onderwijskansen, op een manier die veilig is én organisatorisch haalbaar blijft", zegt GO!. De katholieke onderwijskoepel zegt te beseffen dat elke aanpassing tot organisatorische uitdagingen leidt, "maar op deze manier kunnen we de belasting voor schoolteams, die nu al aanzienlijk is, toch beperken". Tegelijk is er voor de scholen de nodige ruimte om lokaal te beslissen om over te gaan naar afstandsonderwijs. Daarnaast werd tijdens het overleg ook afgesproken veel extra middelen vrij te maken voor korte vervangingen, waardoor leraren die in quarantaine gaan vlotter vervangen raken. De capaciteit van het openbaar vervoer lijkt voor zowel het katholiek onderwijs als voor GO! het grootste vraagstuk. Die capaciteit wordt opgedreven, en dat is een "noodzakelijke inspanning", meent de Guimardstraat. "We zullen nauwlettend in het oog houden of dit volstaat en waar zich nog eventuele problemen voordoen." Bij het GO! klinkt het dat ze hopen dat er rond de scholen en in het verkeer "nog extra inspanningen kunnen gebeuren om ook daar het risico zo laag mogelijk te houden". (Belga)