Ondanks dat het totale sigarettenverbruik in België op één jaar met 270 miljoen sigaretten is gedaald van 8,95 miljard sigaretten in 2018 naar 8,68 miljard in 2019, is het verbruik van illegale sigaretten echter gestegen. Dat komt grotendeels door een toename van het aantal namaaksigaretten en een grotere instroom vanuit Bulgarije. "Het is duidelijk dat de zwarte markt voor sigaretten de afgelopen jaren is blijven groeien. De praktijk komt steeds vaker voor in België, met verhoogde risico's voor de volksgezondheid en de overheidsfinanciën", klinkt het bij Philip Morris. Volgens de studie heeft de Belgische staatskas in 2019 op deze manier 156 miljoen euro misgelopen. Op Europees niveau is er sprake van 38,9 miljard illegale sigaretten en een geraamd verlies van 9,5 miljard euro voor de Europese overheden. Uit gegevens van de Belgische douane- en politiediensten blijkt ook dat er sinds het begin van dit jaar reeds 5 illegale sigarettenfabrieken werden opgedoekt en 300 miljoen illegale sigaretten in beslag werden genomen. Ter vergelijking, in 2019 ging het voor het hele jaar over 4 opgedoekte fabrieken en 190 miljoen in beslag genomen illegale sigaretten. "Deze cijfers tonen aan dat onze diensten doeltreffend zijn en dat onze inspanningen hun vruchten afwerpen", zegt Francis Adyns, woordvoerder van de FOD Financiën. "Ze laten ook zien dat criminele organisaties zich steeds meer op ons grondgebied vestigen en dat ze gemakkelijker en sneller illegale tabaksfabrieken kunnen opzetten", klinkt het nog. (Belga)

Ondanks dat het totale sigarettenverbruik in België op één jaar met 270 miljoen sigaretten is gedaald van 8,95 miljard sigaretten in 2018 naar 8,68 miljard in 2019, is het verbruik van illegale sigaretten echter gestegen. Dat komt grotendeels door een toename van het aantal namaaksigaretten en een grotere instroom vanuit Bulgarije. "Het is duidelijk dat de zwarte markt voor sigaretten de afgelopen jaren is blijven groeien. De praktijk komt steeds vaker voor in België, met verhoogde risico's voor de volksgezondheid en de overheidsfinanciën", klinkt het bij Philip Morris. Volgens de studie heeft de Belgische staatskas in 2019 op deze manier 156 miljoen euro misgelopen. Op Europees niveau is er sprake van 38,9 miljard illegale sigaretten en een geraamd verlies van 9,5 miljard euro voor de Europese overheden. Uit gegevens van de Belgische douane- en politiediensten blijkt ook dat er sinds het begin van dit jaar reeds 5 illegale sigarettenfabrieken werden opgedoekt en 300 miljoen illegale sigaretten in beslag werden genomen. Ter vergelijking, in 2019 ging het voor het hele jaar over 4 opgedoekte fabrieken en 190 miljoen in beslag genomen illegale sigaretten. "Deze cijfers tonen aan dat onze diensten doeltreffend zijn en dat onze inspanningen hun vruchten afwerpen", zegt Francis Adyns, woordvoerder van de FOD Financiën. "Ze laten ook zien dat criminele organisaties zich steeds meer op ons grondgebied vestigen en dat ze gemakkelijker en sneller illegale tabaksfabrieken kunnen opzetten", klinkt het nog. (Belga)