De minister laat na afloop weten dat ze heeft geluisterd naar de vragen en verzuchtingen van de vakbonden en noemt het gesprek constructief. Ze verzekert dat het personeel van Defensie haar prioriteit is. Er moeten de komende jaren zowat 10.000 nieuwe krachten worden aangeworven om de massale pensionering op te vangen. "De minister werkt aan een globaal plan en heeft de vakbonden tijd gevraagd om de situatie ten gronde te bestuderen", is te horen in haar entourage. "Dat plan zal worden voorgesteld aan en besproken met de vakorganisaties." De minister staat open voor voorstellen om de werkomstandigheden bij Defensie te verbeteren. Vakbond VSOA Defensie liet eerder op de dag al weten niet meer deel te zullen nemen aan onderhandelingen over nieuwe dossiers. De vakbond protesteert daarmee tegen het regeerakkoord, waarin Defensie "opnieuw" stiefmoederlijk zou worden behandeld binnen het openbaar ambt, zonder concrete investeringen voor het personeel. Vakbond ACMP neemt nog wel deel. Volgens voorzitter Yves Huwart toont de nieuwe minister begrip voor de situatie rond de verloning. De barema's voor de militairen zijn al een vijftiental jaar niet meer aangepast. (Belga)

De minister laat na afloop weten dat ze heeft geluisterd naar de vragen en verzuchtingen van de vakbonden en noemt het gesprek constructief. Ze verzekert dat het personeel van Defensie haar prioriteit is. Er moeten de komende jaren zowat 10.000 nieuwe krachten worden aangeworven om de massale pensionering op te vangen. "De minister werkt aan een globaal plan en heeft de vakbonden tijd gevraagd om de situatie ten gronde te bestuderen", is te horen in haar entourage. "Dat plan zal worden voorgesteld aan en besproken met de vakorganisaties." De minister staat open voor voorstellen om de werkomstandigheden bij Defensie te verbeteren. Vakbond VSOA Defensie liet eerder op de dag al weten niet meer deel te zullen nemen aan onderhandelingen over nieuwe dossiers. De vakbond protesteert daarmee tegen het regeerakkoord, waarin Defensie "opnieuw" stiefmoederlijk zou worden behandeld binnen het openbaar ambt, zonder concrete investeringen voor het personeel. Vakbond ACMP neemt nog wel deel. Volgens voorzitter Yves Huwart toont de nieuwe minister begrip voor de situatie rond de verloning. De barema's voor de militairen zijn al een vijftiental jaar niet meer aangepast. (Belga)