De 'Einstein Telescope' is een Europees project om een nieuw observatorium voor de meting van zwaartekrachtgolven te bouwen. Alfred Einstein voorspelde in zijn relativiteitstheorie het bestaan van zwaartekrachtgolven, fluctuaties in de kromming van de ruimtetijd. In 2015 werden ze voor het eerst waargenomen. "Om die zwaartekrachtgolven te monitoren, maken we gebruik van telescopen", zegt Nick Van Remortel, professor fysica op de Universiteit Antwerpen. "Daarvoor hebben we specifieke infrastructuur met hoogtechnologische lasers nodig, met ondergrondse tunnels die zelfs in dichtbevolkte gebieden kunnen gerealiseerd worden. Dat ondergrondse is belangrijk om natuurlijke en door de mens veroorzaakte trillingen te onderdrukken." Op dit moment liggen nog twee mogelijke locaties voor het prestigieuze project op tafel. Een daarvan is Nederlands-Limburg: Een consortium van Belgische, Duitse en Nederlandse universiteiten en onderzoeksinstellingen presenteert donderdag de plannen daartoe in Antwerpen. "De bodemsamenstelling is daar ideaal", zegt Van Remortel. "In 2021 hakt Europa de knoop over de locatie door, waarna de bouw van de 10 tot 15 kilometer lange tunnels rond 2025 van start zou kunnen gaan, zodat ET in 2032 live kan gaan." In aanloop naar de kandidatuur wil het consortium al een onderzoeksfaciliteit bouwen in Maastricht. De 'ETpathfinder' moet een internationaal centrum worden voor onderzoek naar onder meer zwaartekracht-astronomie, hogeprecisiemeettechnieken en seismische isolatie. (Belga)

De 'Einstein Telescope' is een Europees project om een nieuw observatorium voor de meting van zwaartekrachtgolven te bouwen. Alfred Einstein voorspelde in zijn relativiteitstheorie het bestaan van zwaartekrachtgolven, fluctuaties in de kromming van de ruimtetijd. In 2015 werden ze voor het eerst waargenomen. "Om die zwaartekrachtgolven te monitoren, maken we gebruik van telescopen", zegt Nick Van Remortel, professor fysica op de Universiteit Antwerpen. "Daarvoor hebben we specifieke infrastructuur met hoogtechnologische lasers nodig, met ondergrondse tunnels die zelfs in dichtbevolkte gebieden kunnen gerealiseerd worden. Dat ondergrondse is belangrijk om natuurlijke en door de mens veroorzaakte trillingen te onderdrukken." Op dit moment liggen nog twee mogelijke locaties voor het prestigieuze project op tafel. Een daarvan is Nederlands-Limburg: Een consortium van Belgische, Duitse en Nederlandse universiteiten en onderzoeksinstellingen presenteert donderdag de plannen daartoe in Antwerpen. "De bodemsamenstelling is daar ideaal", zegt Van Remortel. "In 2021 hakt Europa de knoop over de locatie door, waarna de bouw van de 10 tot 15 kilometer lange tunnels rond 2025 van start zou kunnen gaan, zodat ET in 2032 live kan gaan." In aanloop naar de kandidatuur wil het consortium al een onderzoeksfaciliteit bouwen in Maastricht. De 'ETpathfinder' moet een internationaal centrum worden voor onderzoek naar onder meer zwaartekracht-astronomie, hogeprecisiemeettechnieken en seismische isolatie. (Belga)