Een tachtigtal studenten van het Koninklijk Conservatorium betoogde eerder op de dag nog tegen de slechte staat van hun gebouw. Ze eisen dat de overheid haar verantwoordelijkheid neemt en zo snel mogelijk begint met de renovatie. Het conservatorium is eigendom van de federale overheid, maar de regeringen van de Franse en de Vlaamse gemeenschap hebben de bevoegdheid over de twee kunsthogescholen die de gebouwen gebruiken. Verherstraeten stelt volgens Nollet voor de renovatiekosten gelijk te delen tussen het federale bevoegdheidsniveau en de gemeenschappen. Die zouden dan elk voor een derde aandeelhouder worden van een nieuw op te richten nv van publiek recht. In ruil dienen ze 20 miljoen euro bij te dragen. De staatssecretaris bevestigt een nv van publiek recht te willen oprichten met de drie partijen, maar over de verdeling van de inspanning moet volgens hem nog worden onderhandeld. Eenzelfde verhaal aan Vlaamse zijde. Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet wil tot een onderhandelde oplossing komen. "Maar dit is een complex dossier en er liggen nog verschillende pistes op tafel", is te horen bij zijn kabinet. "Elke minister gaat nu zijn achterban polsen om te bekijken welke marges er zijn." De Franstalige minister wijst alvast op de zware last van het bedrag. "Twintig miljoen euro, dat is tweemaal het investeringsbudget voor grote werken waarover het Franstalige fonds voor schoolgebouwen beschikt", zei Nollet. Rond de paasvakantie zou er opnieuw worden onderhandeld tussen de drie ministers. (BPE)

Een tachtigtal studenten van het Koninklijk Conservatorium betoogde eerder op de dag nog tegen de slechte staat van hun gebouw. Ze eisen dat de overheid haar verantwoordelijkheid neemt en zo snel mogelijk begint met de renovatie. Het conservatorium is eigendom van de federale overheid, maar de regeringen van de Franse en de Vlaamse gemeenschap hebben de bevoegdheid over de twee kunsthogescholen die de gebouwen gebruiken. Verherstraeten stelt volgens Nollet voor de renovatiekosten gelijk te delen tussen het federale bevoegdheidsniveau en de gemeenschappen. Die zouden dan elk voor een derde aandeelhouder worden van een nieuw op te richten nv van publiek recht. In ruil dienen ze 20 miljoen euro bij te dragen. De staatssecretaris bevestigt een nv van publiek recht te willen oprichten met de drie partijen, maar over de verdeling van de inspanning moet volgens hem nog worden onderhandeld. Eenzelfde verhaal aan Vlaamse zijde. Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet wil tot een onderhandelde oplossing komen. "Maar dit is een complex dossier en er liggen nog verschillende pistes op tafel", is te horen bij zijn kabinet. "Elke minister gaat nu zijn achterban polsen om te bekijken welke marges er zijn." De Franstalige minister wijst alvast op de zware last van het bedrag. "Twintig miljoen euro, dat is tweemaal het investeringsbudget voor grote werken waarover het Franstalige fonds voor schoolgebouwen beschikt", zei Nollet. Rond de paasvakantie zou er opnieuw worden onderhandeld tussen de drie ministers. (BPE)