Met de thematische ministerraad wil Vooruit antwoorden op de vraag hoe België de Europese norm zal halen om tegen 2030 de uitstoot van C02 met 26 miljoen ton te verminderen. Tegelijk benadrukt Rousseau dat het klimaatbeleid "sociaal rechtvaardig of niet zal zijn". De kosten moeten eerlijk verdeeld worden, zodat iedereen mee kan. Rousseau kijkt daarvoor bijvoorbeeld naar het Europese emissiehandelssysteem: "Nu betalen Europese bedrijven taksen om te mogen uitstoten, maar ze krijgen dat geld zonder veel voorwaarden terug via Vlaamse subsidies. We zouden dat geld beter herverdelen en gebruiken om gezinnen te helpen de energiefactuur te betalen", zegt de Vooruit-voorzitter. Maar ook de overheid moet het goede voorbeeld tonen. "Overheidssubsidies voor fossiele brandstoffen moeten worden stopgezet. Tegelijk moet de overheid investeren in zon- en windenergie. Overal waar de overheid kan (op parkings, daken en terreinen), moet ze investeren in manieren om hernieuwbare energie op te wekken." Ook investeren in het spoor plaatst Vooruit op de agenda: "Uit een studie van Deloitte blijkt dat iedere euro die je investeert in het spoor 3 euro opbrengt voor Belgische economie. Investeren in het spoor voor minder files, minder uitstoot en meer tijd om thuis te zijn en meer economische groei", besluit Rousseau. (Belga)

Met de thematische ministerraad wil Vooruit antwoorden op de vraag hoe België de Europese norm zal halen om tegen 2030 de uitstoot van C02 met 26 miljoen ton te verminderen. Tegelijk benadrukt Rousseau dat het klimaatbeleid "sociaal rechtvaardig of niet zal zijn". De kosten moeten eerlijk verdeeld worden, zodat iedereen mee kan. Rousseau kijkt daarvoor bijvoorbeeld naar het Europese emissiehandelssysteem: "Nu betalen Europese bedrijven taksen om te mogen uitstoten, maar ze krijgen dat geld zonder veel voorwaarden terug via Vlaamse subsidies. We zouden dat geld beter herverdelen en gebruiken om gezinnen te helpen de energiefactuur te betalen", zegt de Vooruit-voorzitter. Maar ook de overheid moet het goede voorbeeld tonen. "Overheidssubsidies voor fossiele brandstoffen moeten worden stopgezet. Tegelijk moet de overheid investeren in zon- en windenergie. Overal waar de overheid kan (op parkings, daken en terreinen), moet ze investeren in manieren om hernieuwbare energie op te wekken." Ook investeren in het spoor plaatst Vooruit op de agenda: "Uit een studie van Deloitte blijkt dat iedere euro die je investeert in het spoor 3 euro opbrengt voor Belgische economie. Investeren in het spoor voor minder files, minder uitstoot en meer tijd om thuis te zijn en meer economische groei", besluit Rousseau. (Belga)