"In plaats van zoals elk jaar enkel mensen bij elkaar te brengen die zelf doordrongen zijn van alles wat met sport te maken heeft, gooien we het dit jaar over een heel andere boeg", zegt Dany Punie, voorzitter van de vzw ISB. "We bekijken sport vanop een afstand, vanuit het oogpunt van onder meer een psycholoog, bioloog en een inspirator." De aanwezigheid van Midas Dekkers, een fel tegenstander van het "ver-sporten" van onze samenleving, deed vooraf heel wat wenkbrauwen fronsen. In de ogen van Dekkers is er immers nauwelijks een goede reden om te sporten, tenzij dat je het gewoon graag doet. "Maar aan het eind van de eerste congresdag merkte je dat alle sprekers het eigenlijk op heel wat vlakken met elkaar eens waren", aldus Punie. "Zo legden ze allen erg de nadruk op het belang van 'motivatie' voor je met sporten begint." Donderdag komen nog onder meer Vlaams minister van Sport Philippe Muyters en politicoloog Herwig Reynaert (UGent) aan het woord. (JDH)

"In plaats van zoals elk jaar enkel mensen bij elkaar te brengen die zelf doordrongen zijn van alles wat met sport te maken heeft, gooien we het dit jaar over een heel andere boeg", zegt Dany Punie, voorzitter van de vzw ISB. "We bekijken sport vanop een afstand, vanuit het oogpunt van onder meer een psycholoog, bioloog en een inspirator." De aanwezigheid van Midas Dekkers, een fel tegenstander van het "ver-sporten" van onze samenleving, deed vooraf heel wat wenkbrauwen fronsen. In de ogen van Dekkers is er immers nauwelijks een goede reden om te sporten, tenzij dat je het gewoon graag doet. "Maar aan het eind van de eerste congresdag merkte je dat alle sprekers het eigenlijk op heel wat vlakken met elkaar eens waren", aldus Punie. "Zo legden ze allen erg de nadruk op het belang van 'motivatie' voor je met sporten begint." Donderdag komen nog onder meer Vlaams minister van Sport Philippe Muyters en politicoloog Herwig Reynaert (UGent) aan het woord. (JDH)