"Onze gesprekken met de regering over de concretisering van met de VN afgesloten akkoorden gaan verder", aldus de woordvoerder van VN-secretaris-generaal Antionio Guterres. "Het is wat frustrerend dat we nog niet tot in Tigray geraakt zijn om de mensen te bereiken van wie we weten dat ze hulp nodig hebben. Elke dag zonder akkoord of zonder groen licht voor ons, is een extra dag van lijden voor deze mensen." Sinds de start van het gewelddadige offensief door Addis Abeba sloot de VN al twee akkoorden met de autoriteiten, over humanitaire toegang en het sturen van een evaluatiemissie, maar die akkoorden leverden nog niets op. Op vraag van de Verenigde Staten en de Europese leden van de Veiligheidsraad was er maandag een nieuwe vergadering over de humanitaire situatie in Tigray. Over die vergaderingen lekte na afloop weinig uit. Net zoals bij de vorige vergadering binnen de V-raad, op 24 november, kwam er geen gemeenschappelijke verklaring. Volgens diplomaten kantten China en de Afrikaanse leden van de Veiligheidsraad, Zuid-Afrika, Niger en Tunesië, zich daartegen. De Duitse VN-ambassadeur hekelde wel dat toegang tot Tigray onmogelijk blijft. Hij zegt over informatie te beschikken die erop wijst dat vluchtelingen verhinderd wordt naar Soedan te vluchten, "wat een schending vormt van het internationaal humanitair recht". Duitsland is de belangrijkste leverancier van humanitaire hulp aan Ethiopië. (Belga)

"Onze gesprekken met de regering over de concretisering van met de VN afgesloten akkoorden gaan verder", aldus de woordvoerder van VN-secretaris-generaal Antionio Guterres. "Het is wat frustrerend dat we nog niet tot in Tigray geraakt zijn om de mensen te bereiken van wie we weten dat ze hulp nodig hebben. Elke dag zonder akkoord of zonder groen licht voor ons, is een extra dag van lijden voor deze mensen." Sinds de start van het gewelddadige offensief door Addis Abeba sloot de VN al twee akkoorden met de autoriteiten, over humanitaire toegang en het sturen van een evaluatiemissie, maar die akkoorden leverden nog niets op. Op vraag van de Verenigde Staten en de Europese leden van de Veiligheidsraad was er maandag een nieuwe vergadering over de humanitaire situatie in Tigray. Over die vergaderingen lekte na afloop weinig uit. Net zoals bij de vorige vergadering binnen de V-raad, op 24 november, kwam er geen gemeenschappelijke verklaring. Volgens diplomaten kantten China en de Afrikaanse leden van de Veiligheidsraad, Zuid-Afrika, Niger en Tunesië, zich daartegen. De Duitse VN-ambassadeur hekelde wel dat toegang tot Tigray onmogelijk blijft. Hij zegt over informatie te beschikken die erop wijst dat vluchtelingen verhinderd wordt naar Soedan te vluchten, "wat een schending vormt van het internationaal humanitair recht". Duitsland is de belangrijkste leverancier van humanitaire hulp aan Ethiopië. (Belga)