De Kamer en de Senaat moeten elk twee vertegenwoordigers afvaardigen naar die conferentie. Voor de Senaat gebeurde dat door het Vlaams Parlement en het parlement van de Franse gemeenschap. Zij gebruikten daarvoor het systeem D'Hondt, dus volgens de orde van grootte. Dat kwam dus neer op een N-VA'er en iemand van Ecolo. In de Kamer drong N-VA er op aan, met het reglement in de hand, diezelfde regel te hanteren, waardoor dus opnieuw N-VA en Ecolo-Groen iemand zouden mogen afvaardigen. De meerderheidspartijen voerden echter een ander artikel uit het Kamerreglement aan om via een geheime stemming te laten kiezen. Wat volgde was een forse discussie, waarbij de oppositiepartijen voorstelden een advies te vragen van de juridische diensten van de Kamer. De meerderheidspartijen steunden echter een motie waarin ze zich achter hun interpretatie schaarden. "Dit is onfatsoenlijk misbruik van de meerderheid", brieste De Roover. "Dit gaat over een ernstige betwisting over het reglement, niet zomaar een fratsinterpretatie." Hij kondigde aan een advies te vragen van de Federale Deontologische Commissie. Daarvoor moet hij 50 leden achter zijn vraag scharen. (Belga)

De Kamer en de Senaat moeten elk twee vertegenwoordigers afvaardigen naar die conferentie. Voor de Senaat gebeurde dat door het Vlaams Parlement en het parlement van de Franse gemeenschap. Zij gebruikten daarvoor het systeem D'Hondt, dus volgens de orde van grootte. Dat kwam dus neer op een N-VA'er en iemand van Ecolo. In de Kamer drong N-VA er op aan, met het reglement in de hand, diezelfde regel te hanteren, waardoor dus opnieuw N-VA en Ecolo-Groen iemand zouden mogen afvaardigen. De meerderheidspartijen voerden echter een ander artikel uit het Kamerreglement aan om via een geheime stemming te laten kiezen. Wat volgde was een forse discussie, waarbij de oppositiepartijen voorstelden een advies te vragen van de juridische diensten van de Kamer. De meerderheidspartijen steunden echter een motie waarin ze zich achter hun interpretatie schaarden. "Dit is onfatsoenlijk misbruik van de meerderheid", brieste De Roover. "Dit gaat over een ernstige betwisting over het reglement, niet zomaar een fratsinterpretatie." Hij kondigde aan een advies te vragen van de Federale Deontologische Commissie. Daarvoor moet hij 50 leden achter zijn vraag scharen. (Belga)