Ervoor zorgen dat bedrijven op een eerlijke manier met elkaar kunnen concurreren, is een van de prioriteiten van Thyssen. De CD&V-eurocommissaris stelt daarom voor de uit 1996 daterende detacheringsrichtlijn open te breken. Die richtlijn legt de minimale arbeidsvoorwaarden vast voor werknemers die een beperkte periode in een andere EU-lidstaat aan de slag gaan. Voor bijvoorbeeld de bouwsector geldt dat het minimumloon, de werk- en rusttijden, maar ook de regels op het vlak van gezondheid en veiligheid dezelfde moeten zijn voor buitenlandse en plaatselijke werknemers. Het probleem is echter dat gedetacheerden vaak een pak minder kosten dan plaatselijke werknemers, precies omdat werkgevers hen enkel het minimumloon verschuldigd zijn. De plaatselijke werknemers worden op die manier uit de markt geprijsd. "Daarom zeggen we nu dat de hele verloning moet geregeld worden met de detacheringsrichtlijn", zegt Thyssen. Als het van haar afhangt, zullen buitenlanders die in België werken dezelfde verloning krijgen als hun Belgische collega's in dezelfde sector. Het gaat bijvoorbeeld om een dertiende maand, verplaatsingsonkosten of, in de bouwsector, een aanvullende vergoeding bij tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer. Thyssen benadrukt dat de filosofie van de oorspronkelijke detacheringsrichtlijn behouden blijft. "Het gaat erom werknemers te beschermen en het creëren van gelijke concurrentievoorwaarden." (Belga)

Ervoor zorgen dat bedrijven op een eerlijke manier met elkaar kunnen concurreren, is een van de prioriteiten van Thyssen. De CD&V-eurocommissaris stelt daarom voor de uit 1996 daterende detacheringsrichtlijn open te breken. Die richtlijn legt de minimale arbeidsvoorwaarden vast voor werknemers die een beperkte periode in een andere EU-lidstaat aan de slag gaan. Voor bijvoorbeeld de bouwsector geldt dat het minimumloon, de werk- en rusttijden, maar ook de regels op het vlak van gezondheid en veiligheid dezelfde moeten zijn voor buitenlandse en plaatselijke werknemers. Het probleem is echter dat gedetacheerden vaak een pak minder kosten dan plaatselijke werknemers, precies omdat werkgevers hen enkel het minimumloon verschuldigd zijn. De plaatselijke werknemers worden op die manier uit de markt geprijsd. "Daarom zeggen we nu dat de hele verloning moet geregeld worden met de detacheringsrichtlijn", zegt Thyssen. Als het van haar afhangt, zullen buitenlanders die in België werken dezelfde verloning krijgen als hun Belgische collega's in dezelfde sector. Het gaat bijvoorbeeld om een dertiende maand, verplaatsingsonkosten of, in de bouwsector, een aanvullende vergoeding bij tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer. Thyssen benadrukt dat de filosofie van de oorspronkelijke detacheringsrichtlijn behouden blijft. "Het gaat erom werknemers te beschermen en het creëren van gelijke concurrentievoorwaarden." (Belga)