Sinds 2014 liep er een programma waarbij in humanitaire hulp voor Syrië werd voorzien via vier grensovergangen vanuit Turkije, Irak en Jordanië, ook naar door de rebellen gecontroleerde gebieden. Maar in januari besliste de Veiligheidsraad om dat programma niet zomaar weer te verlengen. Onder druk van Rusland, een militaire bondgenoot van Syrië, en met de steun van China werd het aantal grensovergangen waarlangs humanitaire hulp toegelaten is in het land, gehalveerd tot twee (beide met Turkije). Bovendien gold de verlenging maar voor een periode van zes maanden. Nu die termijn weer afloopt, was weer een nieuwe verlenging aan de orde. Dinsdag werd een Belgisch-Duits voorstel daarover nog weggestemd in de Veiligheidsraad, na een veto van Rusland en China. Vandaag lag een nieuw Belgisch-Duits compromisvoorstel op tafel. Dat zou erin bestaan dat de hulp met zes maanden in plaats van een jaar verlengd zou worden, maar nog altijd via twee grensovergangen zou gebeuren. Nu ook dat compromis weer op veto's van Rusland en China is gestoten, komt er voorlopig een einde aan de humanitaire hulp voor Syrië. Nochtans hangen miljoenen mensen in het noorden van Syrië voor hun overleven af van de hulp die vanuit Turkije geleverd wordt. (Belga)

Sinds 2014 liep er een programma waarbij in humanitaire hulp voor Syrië werd voorzien via vier grensovergangen vanuit Turkije, Irak en Jordanië, ook naar door de rebellen gecontroleerde gebieden. Maar in januari besliste de Veiligheidsraad om dat programma niet zomaar weer te verlengen. Onder druk van Rusland, een militaire bondgenoot van Syrië, en met de steun van China werd het aantal grensovergangen waarlangs humanitaire hulp toegelaten is in het land, gehalveerd tot twee (beide met Turkije). Bovendien gold de verlenging maar voor een periode van zes maanden. Nu die termijn weer afloopt, was weer een nieuwe verlenging aan de orde. Dinsdag werd een Belgisch-Duits voorstel daarover nog weggestemd in de Veiligheidsraad, na een veto van Rusland en China. Vandaag lag een nieuw Belgisch-Duits compromisvoorstel op tafel. Dat zou erin bestaan dat de hulp met zes maanden in plaats van een jaar verlengd zou worden, maar nog altijd via twee grensovergangen zou gebeuren. Nu ook dat compromis weer op veto's van Rusland en China is gestoten, komt er voorlopig een einde aan de humanitaire hulp voor Syrië. Nochtans hangen miljoenen mensen in het noorden van Syrië voor hun overleven af van de hulp die vanuit Turkije geleverd wordt. (Belga)