De Kamercommissie naturalisaties zal geen nieuwe naturalisatie-aanvragen behandelen tot er een akkoord is over nieuwe criteria. De zowat 4.500 dossiers die al in behandeling zijn, worden wel afgewerkt.

Vorige week was er heibel ontstaan toen N-VA en Open VLD eisten dat er eerst strengere criteria zouden worden uitgewerkt vooraleer er nieuwe dossiers worden behandeld. Maar andere partijen zoals PS, CDH, de groenen en de SP.A wilden niet dat de werking van de commissie werd lamgelegd.

Woensdag bereikten de partijen een compromis, waardoor de commissie haar werkzaamheden niet moet stopzetten in afwachting van nieuwe criteria.

Er worden geen nieuwe aanvragen behandeld tot een werkgroep met vertegenwoordigers van de verschillende fracties een akkoord heeft bereikt over het herdefiniëren van de naturalisatiecriteria. De werkgroep komt voor het eerst op 9 november bijeen.

Op 7 december spreekt de commissie zich uit over het voorstel van de werkgroep. Als er een akkoord over is, zullen de zowat 10.000 hangende aanvragen worden behandeld op basis van de nieuwe criteria. Maar de 4.454 dossiers die al tijdens de vorige legislatuur onder de loepe werden genomen, zullen voor het einde van het jaar worden afgehandeld.

De Kamercommissie naturalisaties zal geen nieuwe naturalisatie-aanvragen behandelen tot er een akkoord is over nieuwe criteria. De zowat 4.500 dossiers die al in behandeling zijn, worden wel afgewerkt. Vorige week was er heibel ontstaan toen N-VA en Open VLD eisten dat er eerst strengere criteria zouden worden uitgewerkt vooraleer er nieuwe dossiers worden behandeld. Maar andere partijen zoals PS, CDH, de groenen en de SP.A wilden niet dat de werking van de commissie werd lamgelegd.Woensdag bereikten de partijen een compromis, waardoor de commissie haar werkzaamheden niet moet stopzetten in afwachting van nieuwe criteria.Er worden geen nieuwe aanvragen behandeld tot een werkgroep met vertegenwoordigers van de verschillende fracties een akkoord heeft bereikt over het herdefiniëren van de naturalisatiecriteria. De werkgroep komt voor het eerst op 9 november bijeen. Op 7 december spreekt de commissie zich uit over het voorstel van de werkgroep. Als er een akkoord over is, zullen de zowat 10.000 hangende aanvragen worden behandeld op basis van de nieuwe criteria. Maar de 4.454 dossiers die al tijdens de vorige legislatuur onder de loepe werden genomen, zullen voor het einde van het jaar worden afgehandeld.