De Vlaamse overheid laat haar communicatiebeleid al jaren onder de loep nemen. Het gaat om een kwaliteitsmeting die wordt uitgevoerd met de hulp van leidinggevenden, beleidsadviseurs en communicatie-adviseurs van de overheid. Uit de resultaten van de jongste meting, uitgevoerd op 12 maart 2018, blijkt het communicatiebeleid 5,6 op 10 krijgt, een "matige" score en een lichte daling tegenover de de 5,7 in 2016. Voordien was er nog een score van 6,0 op 10. Volgens het rapport mogen er geen grote conclusies verbonden worden aan de score en dient die vooral als "indicatie". Toch bevat het rapport een paar opvallend scherpe passages. Zo staat onder meer letterlijk te lezen dat de overheid "geen heldere visie op communicatie" heeft. Die visie scoort dan ook een onvoldoende (4,8 op 10). "De Vlaamse overheid heeft zelf geen kernboodschap, beleidsdomeinen kiezen zelf hun focus, er zit geen rode draad in", zo staat te lezen in het rapport. En een beetje verder in het rapport staat ook: "De meest in het oog springende (tekortkoming) is de (on)duidelijkheid op het gebied van profilering en positionering: wie is de Vlaamse overheid, wil zij zich presenteren als één overheid, laat zij de entiteiten vrij in de profilering en positionering van hun eigen organisatie of kiest zij juist bewust voor het profileren van de entiteiten? En wat is dan het overkoepelende verhaal, bijvoorbeeld in het buitenland?..." Het is dan ook geen toeval dat 'visie op communicatie' wordt toegevoegd aan het lijstje verbeterpunten. "Het zou goed zijn voor de effectiviteit van de communicatie als de visie op communicatie wordt vertaald naar heldere doelstellingen voor verschillende resultaatgebieden van communicatie", luidt een van de aanbevelingen. (Belga)

De Vlaamse overheid laat haar communicatiebeleid al jaren onder de loep nemen. Het gaat om een kwaliteitsmeting die wordt uitgevoerd met de hulp van leidinggevenden, beleidsadviseurs en communicatie-adviseurs van de overheid. Uit de resultaten van de jongste meting, uitgevoerd op 12 maart 2018, blijkt het communicatiebeleid 5,6 op 10 krijgt, een "matige" score en een lichte daling tegenover de de 5,7 in 2016. Voordien was er nog een score van 6,0 op 10. Volgens het rapport mogen er geen grote conclusies verbonden worden aan de score en dient die vooral als "indicatie". Toch bevat het rapport een paar opvallend scherpe passages. Zo staat onder meer letterlijk te lezen dat de overheid "geen heldere visie op communicatie" heeft. Die visie scoort dan ook een onvoldoende (4,8 op 10). "De Vlaamse overheid heeft zelf geen kernboodschap, beleidsdomeinen kiezen zelf hun focus, er zit geen rode draad in", zo staat te lezen in het rapport. En een beetje verder in het rapport staat ook: "De meest in het oog springende (tekortkoming) is de (on)duidelijkheid op het gebied van profilering en positionering: wie is de Vlaamse overheid, wil zij zich presenteren als één overheid, laat zij de entiteiten vrij in de profilering en positionering van hun eigen organisatie of kiest zij juist bewust voor het profileren van de entiteiten? En wat is dan het overkoepelende verhaal, bijvoorbeeld in het buitenland?..." Het is dan ook geen toeval dat 'visie op communicatie' wordt toegevoegd aan het lijstje verbeterpunten. "Het zou goed zijn voor de effectiviteit van de communicatie als de visie op communicatie wordt vertaald naar heldere doelstellingen voor verschillende resultaatgebieden van communicatie", luidt een van de aanbevelingen. (Belga)