Het is de laatste tijd een beetje stil geworden rond Vlaanderen in Actie, het grote toekomstplan van de Vlaamse overheid. Maar in het verleden is er vaak gediscussieerd over de resultaten van het plan en ook de communicatie rond het actieplan was vaak voer voor discussie. Wat die communicatie betreft, heeft Vlaams minister-president Kris Peeters aan de Expertencommissie Overheidscommunicatie gevraagd een advies uit te brengen over hoe het verder moet met de communicatie rond ViA. Dat advies is intussen klaar, maar wordt nog niet publiek gemaakt. Wel wordt in het jaarverslag van de Expertencommissie Overheidscommunicatie aangegeven dat "een kritisch en grondig onderzoek van de ViA-campagnes absoluut niet overbodig" was. "Niet iedereen lijkt overtuigd van de resultaten die tot op heden zijn bereikt, en dat scepticisme heeft ook al weerklank gevonden in het Vlaams Parlement zelf", zo staat te lezen in het jaarverslag, met een verwijzing naar de kritiek van de Vlaamse oppositiepartijen op de ViA-communicatie. De Expertencommissie zegt in het jaarverslag ook dat het zal onderzoeken "hoe de financiële middelen in de afgelopen jaren zijn besteed" en dat het "mogelijke verklaringen zal zoeken voor het beeld dat de ViA-communicatie achterlaat". (DRM)

Het is de laatste tijd een beetje stil geworden rond Vlaanderen in Actie, het grote toekomstplan van de Vlaamse overheid. Maar in het verleden is er vaak gediscussieerd over de resultaten van het plan en ook de communicatie rond het actieplan was vaak voer voor discussie. Wat die communicatie betreft, heeft Vlaams minister-president Kris Peeters aan de Expertencommissie Overheidscommunicatie gevraagd een advies uit te brengen over hoe het verder moet met de communicatie rond ViA. Dat advies is intussen klaar, maar wordt nog niet publiek gemaakt. Wel wordt in het jaarverslag van de Expertencommissie Overheidscommunicatie aangegeven dat "een kritisch en grondig onderzoek van de ViA-campagnes absoluut niet overbodig" was. "Niet iedereen lijkt overtuigd van de resultaten die tot op heden zijn bereikt, en dat scepticisme heeft ook al weerklank gevonden in het Vlaams Parlement zelf", zo staat te lezen in het jaarverslag, met een verwijzing naar de kritiek van de Vlaamse oppositiepartijen op de ViA-communicatie. De Expertencommissie zegt in het jaarverslag ook dat het zal onderzoeken "hoe de financiële middelen in de afgelopen jaren zijn besteed" en dat het "mogelijke verklaringen zal zoeken voor het beeld dat de ViA-communicatie achterlaat". (DRM)