Het klimaatpakket dat de Commissie vandaag heeft voorgesteld, is bijzonder ingrijpend. Alle burgers, bedrijven en lidstaten gaan rechtstreeks de impact ondervinden van de maatregelen die noodzakelijk worden geacht om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met minstens 55% te verminderen. Zo komt er een nieuw emissiehandelssysteem (ETS) voor de verdelers van brandstoffen die bestemd zijn voor het wegvervoer en de verwarming van gebouwen. Dat moet de kostprijs de hoogte injagen, zodat er een stimulans wordt gecreëerd om in niet-fossiele brandstoffen te investeren. Het risico is evenwel niet denkbeeldig dat die handelaars de hogere kostprijs van hun producten gaan doorrekenen aan hun klanten. Om de hele transitie betaalbaar te houden, stelt de Commissie daarom voor een sociaal klimaatfonds in het leven te roepen. Zo'n fonds is geen overbodige luxe, argumenteert de Commissie, die erop wijst dat in Europa ongeveer 35 miljoen mensen vandaag al in energiearmoede leven. Het fonds zal gespijsd worden door een deel van de inkomsten uit de emissiehandel voor wegvervoer en gebouwen. In de periode 2025-2032 moet er zo 72,2 miljard euro naar het fonds vloeien, dat door de lidstaten nog eens moet worden aangevuld met hetzelfde bedrag. Op die manier moet het fonds over een slagkracht van 144,4 miljard euro beschikken. Tenminste, dat stelt de Commissie voor. Het zijn evenwel de lidstaten en het Europees Parlement die het laatste woord hebben. Ook andere maatregelen die de Commissie nu voorstelt kunnen tot hogere prijzen leiden. Voor het reeds bestaande ETS-systeem voor de energiesector, de zware industrie en de intra-Europese luchtvaart worden de emissiedoelstellingen aangescherpt, terwijl er voor enkele producten die uit niet-EU-landen worden geïmporteerd een grenstaks komt - een 'carbon border adjustment mechanism' (CBAM). (Belga)

Het klimaatpakket dat de Commissie vandaag heeft voorgesteld, is bijzonder ingrijpend. Alle burgers, bedrijven en lidstaten gaan rechtstreeks de impact ondervinden van de maatregelen die noodzakelijk worden geacht om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met minstens 55% te verminderen. Zo komt er een nieuw emissiehandelssysteem (ETS) voor de verdelers van brandstoffen die bestemd zijn voor het wegvervoer en de verwarming van gebouwen. Dat moet de kostprijs de hoogte injagen, zodat er een stimulans wordt gecreëerd om in niet-fossiele brandstoffen te investeren. Het risico is evenwel niet denkbeeldig dat die handelaars de hogere kostprijs van hun producten gaan doorrekenen aan hun klanten. Om de hele transitie betaalbaar te houden, stelt de Commissie daarom voor een sociaal klimaatfonds in het leven te roepen. Zo'n fonds is geen overbodige luxe, argumenteert de Commissie, die erop wijst dat in Europa ongeveer 35 miljoen mensen vandaag al in energiearmoede leven. Het fonds zal gespijsd worden door een deel van de inkomsten uit de emissiehandel voor wegvervoer en gebouwen. In de periode 2025-2032 moet er zo 72,2 miljard euro naar het fonds vloeien, dat door de lidstaten nog eens moet worden aangevuld met hetzelfde bedrag. Op die manier moet het fonds over een slagkracht van 144,4 miljard euro beschikken. Tenminste, dat stelt de Commissie voor. Het zijn evenwel de lidstaten en het Europees Parlement die het laatste woord hebben. Ook andere maatregelen die de Commissie nu voorstelt kunnen tot hogere prijzen leiden. Voor het reeds bestaande ETS-systeem voor de energiesector, de zware industrie en de intra-Europese luchtvaart worden de emissiedoelstellingen aangescherpt, terwijl er voor enkele producten die uit niet-EU-landen worden geïmporteerd een grenstaks komt - een 'carbon border adjustment mechanism' (CBAM). (Belga)