Momenteel kunnen de Europese noodfondsen enkel steun verlenen aan staten, niet aan banken. Volgens de Commissie zou een rechtstreekse herkapitalisering van banken via het vaste noodfonds ESM "de band tussen de banken en de openbare financiën van de lidstaten kunnen doorsnijden". De kwestie is weer volop aan de orde nu de Spaanse overheid in een periode van penibele openbare financiën aan de bak moet om banken overeind te houden. De directe herkapitalisering via het ESM, dat deze zomer operationeel wordt, is één van de mogelijke pistes om de financiële integratie in de eurozone te versnellen. Commissievoorzitter José Manuel Barroso hield woensdag alvast een uitgebreid pleidooi voor nieuwe stappen in die richting. De Portugees sprak van een "bankenunie", met een eenmaking van het toezicht, het crisisbeheer en de mechanismen voor de bescherming van deposito's. Om het vertrouwen in de eurozone te versterken, moeten de staatshoofden en regeringsleiders een duidelijk engagement tonen voor verdere economische en financiële integratie, aldus Barroso. Hij pleitte opnieuw voor Europese obligaties en een nieuwe meerjarenbegroting met voldoende middelen om de economie te stimuleren. Ook sprak hij de hoop uit dat de lidstaten de woensdag goedgekeurde aanbevelingen niet zullen terugdraaien. Barroso ontwaart alvast positieve signalen dat de lidstaten de budgettaire uitdagingen en de structurele hervormingen ernstig nemen. "De medicijnen beginnen te werken", klonk het. (RBR)

Momenteel kunnen de Europese noodfondsen enkel steun verlenen aan staten, niet aan banken. Volgens de Commissie zou een rechtstreekse herkapitalisering van banken via het vaste noodfonds ESM "de band tussen de banken en de openbare financiën van de lidstaten kunnen doorsnijden". De kwestie is weer volop aan de orde nu de Spaanse overheid in een periode van penibele openbare financiën aan de bak moet om banken overeind te houden. De directe herkapitalisering via het ESM, dat deze zomer operationeel wordt, is één van de mogelijke pistes om de financiële integratie in de eurozone te versnellen. Commissievoorzitter José Manuel Barroso hield woensdag alvast een uitgebreid pleidooi voor nieuwe stappen in die richting. De Portugees sprak van een "bankenunie", met een eenmaking van het toezicht, het crisisbeheer en de mechanismen voor de bescherming van deposito's. Om het vertrouwen in de eurozone te versterken, moeten de staatshoofden en regeringsleiders een duidelijk engagement tonen voor verdere economische en financiële integratie, aldus Barroso. Hij pleitte opnieuw voor Europese obligaties en een nieuwe meerjarenbegroting met voldoende middelen om de economie te stimuleren. Ook sprak hij de hoop uit dat de lidstaten de woensdag goedgekeurde aanbevelingen niet zullen terugdraaien. Barroso ontwaart alvast positieve signalen dat de lidstaten de budgettaire uitdagingen en de structurele hervormingen ernstig nemen. "De medicijnen beginnen te werken", klonk het. (RBR)