Normaal gezien had uittredend Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker al op 1 november plaats moeten ruimen voor von der Leyen. Dat was echter buiten het Europees Parlement gerekend. De Franse, Hongaarse en Roemeense kandidaat-commissarissen die eerst voorgesteld werden, werden door het halfrond ongeschikt bevonden en terug naar huis gestuurd. Hun vervanging en goedkeuring namen de nodige tijd in beslag, waardoor de start van de nieuwe Commissie met een maand moest worden uitgesteld. Het leidt geen twijfel dat ondanks die vertraging de Commissie straks de steun zal krijgen van het Europees Parlement. Een meerderheid van de uitgebrachte stemmen volstaat voor von der Leyen. De Duitse oud-minister van Defensie was de voorbije dagen nog druk bezig zich van de nodige stemmen te verzekeren. Ze zocht expliciet de steun van de EVP-fractie, de sociaaldemocratische S&D en de liberalen van Renew Europe, die samen 444 van de 748 zetels in het parlement bezetten. Die families, die alle drie commissarissen afvaardigen in de nieuwe Commissie, gaven dinsdag aan allen het licht op groen te zullen zetten. De EVP verwacht brede steun voor de Commissie die zij opnieuw mag leiden. De S&D besliste dinsdagmiddag een positieve stem uit te brengen, al wordt niet uitgesloten dat sommige nationale delegaties anders zullen stemmen. Kathleen Van Brempt (sp.a) kondigde alvast een stem vóór von der Leyen aan, omdat de Commissie een sociaal en ecologisch beleid aankondigt dat volgens Van Brempt op gelijke voet staat met haar economisch beleid. Ook de liberalen zullen voor de Commissie stemmen. Dat de liberale commissaris Vera Jourova (Waarden en transparantie) op het laatste moment nog een deel van de bevoegdheden van de christendemocraat Margaritis Schinas (Bevordering van de Europese levenswijze) toegeschoven kreeg, wordt als een kleine toegeving gezien, die echter niet noodzakelijk was om de steun van Renew Europa voor het "sterke pakket" van commissarissen binnen te halen, zegt een liberale bron. In tegenstelling tot de drie grootste fracties, werden de groenen en de conservatieve ECR, waar de N-VA toe behoort, in de aanloop naar de stemming niet het hof gemaakt door von der Leyen. Er wordt verwacht dat de Commissievoorzitter hen de komende vijf jaar zal opzoeken voor ad-hocsteun bij specifieke wetsvoorstellen. De groenen lijken zich woensdag in groten getale te zullen onthouden, net als de drie N-VA'ers in het halfrond. Dat niet alle EU-lidstaten iemand hebben afgevaardigd naar de Commissie zal een fiat overigens niet in de weg staan. De Britse regering wil midden in de lopende verkiezingscampagne en in de aanloop naar de brexit geen nieuwe commissaris voordragen, maar de Commissie maakt zich sterk dat ze juridisch ingedekt is tegen het feit dat de ploeg strikt genomen een commissaris te weinig telt. De stemming over de nieuwe Commissie wordt vanaf 9 uur voorafgegaan door de presentatie van het definitieve werkprogramma en een debat met de Europarlementsleden. Omstreeks 13 uur wordt het verdict verwacht. (Belga)

Normaal gezien had uittredend Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker al op 1 november plaats moeten ruimen voor von der Leyen. Dat was echter buiten het Europees Parlement gerekend. De Franse, Hongaarse en Roemeense kandidaat-commissarissen die eerst voorgesteld werden, werden door het halfrond ongeschikt bevonden en terug naar huis gestuurd. Hun vervanging en goedkeuring namen de nodige tijd in beslag, waardoor de start van de nieuwe Commissie met een maand moest worden uitgesteld. Het leidt geen twijfel dat ondanks die vertraging de Commissie straks de steun zal krijgen van het Europees Parlement. Een meerderheid van de uitgebrachte stemmen volstaat voor von der Leyen. De Duitse oud-minister van Defensie was de voorbije dagen nog druk bezig zich van de nodige stemmen te verzekeren. Ze zocht expliciet de steun van de EVP-fractie, de sociaaldemocratische S&D en de liberalen van Renew Europe, die samen 444 van de 748 zetels in het parlement bezetten. Die families, die alle drie commissarissen afvaardigen in de nieuwe Commissie, gaven dinsdag aan allen het licht op groen te zullen zetten. De EVP verwacht brede steun voor de Commissie die zij opnieuw mag leiden. De S&D besliste dinsdagmiddag een positieve stem uit te brengen, al wordt niet uitgesloten dat sommige nationale delegaties anders zullen stemmen. Kathleen Van Brempt (sp.a) kondigde alvast een stem vóór von der Leyen aan, omdat de Commissie een sociaal en ecologisch beleid aankondigt dat volgens Van Brempt op gelijke voet staat met haar economisch beleid. Ook de liberalen zullen voor de Commissie stemmen. Dat de liberale commissaris Vera Jourova (Waarden en transparantie) op het laatste moment nog een deel van de bevoegdheden van de christendemocraat Margaritis Schinas (Bevordering van de Europese levenswijze) toegeschoven kreeg, wordt als een kleine toegeving gezien, die echter niet noodzakelijk was om de steun van Renew Europa voor het "sterke pakket" van commissarissen binnen te halen, zegt een liberale bron. In tegenstelling tot de drie grootste fracties, werden de groenen en de conservatieve ECR, waar de N-VA toe behoort, in de aanloop naar de stemming niet het hof gemaakt door von der Leyen. Er wordt verwacht dat de Commissievoorzitter hen de komende vijf jaar zal opzoeken voor ad-hocsteun bij specifieke wetsvoorstellen. De groenen lijken zich woensdag in groten getale te zullen onthouden, net als de drie N-VA'ers in het halfrond. Dat niet alle EU-lidstaten iemand hebben afgevaardigd naar de Commissie zal een fiat overigens niet in de weg staan. De Britse regering wil midden in de lopende verkiezingscampagne en in de aanloop naar de brexit geen nieuwe commissaris voordragen, maar de Commissie maakt zich sterk dat ze juridisch ingedekt is tegen het feit dat de ploeg strikt genomen een commissaris te weinig telt. De stemming over de nieuwe Commissie wordt vanaf 9 uur voorafgegaan door de presentatie van het definitieve werkprogramma en een debat met de Europarlementsleden. Omstreeks 13 uur wordt het verdict verwacht. (Belga)