Een en ander houdt verband met de preambule die Open Vld graag aan de Grondwet toegevoegd wil zien, om daarin een reeks waarden en normen van onze democratie in vergrendeld te zien. Het bleek tijdens de bespreking dat die piste geen meerderheid zou halen. CD&V stelde echter voor de deur daarvoor op een kier te laten via artikel 1 van de Grondwet. Dat artikel schrijft voor dat België een federale Staat is, samengesteld uit de gemeenschappen en de gewesten. Bij de stemming kreeg het voorstel om het artikel voor herziening vatbaar te verklaren de steun van CD&V, Open Vld en van N-VA, die sowieso elk artikel wil openen naar de volgende legislatuur. Omdat een lid van MR niet op tijd was voor de stemming, was er een tegenstem tekort om het artikel tegen te houden. Ironisch genoeg had fractieleider David Clarinval bij de bespreking nog benadrukt deze "doos van Pandora" niet te willen openen. De lijst moet nog langs de plenaire Kamer passeren, dus de kans is groot dat het artikel alsnog de eindmeet niet zal halen. Overigens moeten ook de Senaat en de regering nog hun zeg doen, dus wellicht sneuvelt het alsnog. Mocht dat toch niet het geval zijn, dan bestaat de volgende legislatuur in theorie de mogelijkheid om het confederalisme in te schrijven. Een tweede - mediagenieker - artikel dat groen licht kreeg om eventueel te herzien, is het bewuste artikel 7bis. Dat gebeurde unaniem. De voorstanders van de Klimaatwet willen dat artikel aangrijpen om de Klimaatwet grondwettelijk te verankeren. Open Vld en CD&V benadrukten dat zij het artikel voor andere redenen willen openstellen, maar zeker niet voor de Klimaatwet. (Belga)

Een en ander houdt verband met de preambule die Open Vld graag aan de Grondwet toegevoegd wil zien, om daarin een reeks waarden en normen van onze democratie in vergrendeld te zien. Het bleek tijdens de bespreking dat die piste geen meerderheid zou halen. CD&V stelde echter voor de deur daarvoor op een kier te laten via artikel 1 van de Grondwet. Dat artikel schrijft voor dat België een federale Staat is, samengesteld uit de gemeenschappen en de gewesten. Bij de stemming kreeg het voorstel om het artikel voor herziening vatbaar te verklaren de steun van CD&V, Open Vld en van N-VA, die sowieso elk artikel wil openen naar de volgende legislatuur. Omdat een lid van MR niet op tijd was voor de stemming, was er een tegenstem tekort om het artikel tegen te houden. Ironisch genoeg had fractieleider David Clarinval bij de bespreking nog benadrukt deze "doos van Pandora" niet te willen openen. De lijst moet nog langs de plenaire Kamer passeren, dus de kans is groot dat het artikel alsnog de eindmeet niet zal halen. Overigens moeten ook de Senaat en de regering nog hun zeg doen, dus wellicht sneuvelt het alsnog. Mocht dat toch niet het geval zijn, dan bestaat de volgende legislatuur in theorie de mogelijkheid om het confederalisme in te schrijven. Een tweede - mediagenieker - artikel dat groen licht kreeg om eventueel te herzien, is het bewuste artikel 7bis. Dat gebeurde unaniem. De voorstanders van de Klimaatwet willen dat artikel aangrijpen om de Klimaatwet grondwettelijk te verankeren. Open Vld en CD&V benadrukten dat zij het artikel voor andere redenen willen openstellen, maar zeker niet voor de Klimaatwet. (Belga)