De Commissie van Toezicht voor Jeugdinstellingen werd in 2017 geïnstalleerd in de schoot van het Kinderrechtencommissariaat. Ze kijkt toe op de behandeling van opgesloten jongeren en de naleving van hun rechten. Na de uitrol van het Vlaamse jeugddelinquentierecht worden minderjarige delictplegers gescheiden van jongeren die in een verontrustende opvoedings- of leefsituatie verkeren. Enkel bij die eersten kan gesloten plaatsing worden opgelegd. Voor de tweeden kan er wel nog een indicatie zijn voor een zogenaamd beveiligend opvangkader. Twintig voorzieningen kregen de erkenning om een dergelijke module op te starten. Samen zullen zij plaats kunnen bieden aan 132 jongens en meisjes. Om te zorgen dat de Commissie in beide soorten voorzieningen toezicht kan houden, wordt haar bevoegdheidsdomein nu decretaal uitgebreid. Alle private voorzieningen die de bevoegdheid beveiligend verblijf aanbieden, zullen onder het toepassingsgebied van het extern toezicht vallen. (Belga)

De Commissie van Toezicht voor Jeugdinstellingen werd in 2017 geïnstalleerd in de schoot van het Kinderrechtencommissariaat. Ze kijkt toe op de behandeling van opgesloten jongeren en de naleving van hun rechten. Na de uitrol van het Vlaamse jeugddelinquentierecht worden minderjarige delictplegers gescheiden van jongeren die in een verontrustende opvoedings- of leefsituatie verkeren. Enkel bij die eersten kan gesloten plaatsing worden opgelegd. Voor de tweeden kan er wel nog een indicatie zijn voor een zogenaamd beveiligend opvangkader. Twintig voorzieningen kregen de erkenning om een dergelijke module op te starten. Samen zullen zij plaats kunnen bieden aan 132 jongens en meisjes. Om te zorgen dat de Commissie in beide soorten voorzieningen toezicht kan houden, wordt haar bevoegdheidsdomein nu decretaal uitgebreid. Alle private voorzieningen die de bevoegdheid beveiligend verblijf aanbieden, zullen onder het toepassingsgebied van het extern toezicht vallen. (Belga)