De bijzondere commissie in de Kamer die het seksueel misbruik in gezagsrelaties onderzoekt, heeft maandag haar eerste hoorzitting gehouden. Voormalig priester Rik Devillé beet de spits af. Na hem kwam Lieve Halsberghe van de internationale organisatie SNAP.

De commissie besliste eerst de slachtoffers van seksueel misbruik aan het woord te laten. De werkgroep Mensenrechten in de Kerk van priester op rust Devillé kwam maandag als eerste aan de beurt.

Tijdens zijn getuigenis hekelde Devillé dat de politie en het gerecht werden tegengewerkt in hun onderzoek naar seksuele misbruiken in de kerk. Hij gaf een overzicht van de tegenkantingen die hij en zijn werkgroep van de kerkelijke overheden hebben ondervonden.

'Onder druk gezet'

Zo vertelde Devillé dat hij slachtoffers niet kon begeleiden tijdens hun onderhoud met de bisschop omdat het bisdom zelf over vertrouwenspersonen beschikte.

Volgens de ex-priester worden politie en gerecht in zaken van seksueel misbruik geregeld door geestelijken onder druk gezet. Devillé haalde wraking van rechters aan, speurders die van het onderzoek werden gehaald en vervangen door mensen die het dossier niet kenden en druk op politiemensen om de verslagen van verhoren aan te passen.

Devillé pleitte tijdens zijn verhoor voor een aanpassing van de verjaringsregels. Ofwel zouden feiten van seksueel misbruik niet mogen verjaren, ofwel zouden de verjaringstermijnen pas tien jaar na de eerste klacht mogen beginnen lopen.

'Danneels zal nooit de waarheid spreken'

Na Devillé kwam Lieve Halsberghe van de internationale organisatie SNAP, 'The Survivors Network of those Abused by Priests', in de commissie aan het woord.

Halsberghe haalde zwaar uit naar kardinaal Danneels. Volgens haar zal hij voor de rechtbank nooit de waarheid spreken. Ze verwees daarvoor naar de eed die de nieuwe kardinalen
moeten afleggen en waarin ze zweren 'geen geheimen die aan mij werden toevertrouwd te onthullen, noch zaken die de Heilige Kerk kunnen beschadigen en onteren'.

Halsberghe (de nicht van Godelieve Halsberghe, die de voorloper van de commissie-Adriaenssens voorzat) bevestigde de verklaring van Devillé dat heel wat klachten over seksueel misbruik die de kerkelijke overheden kregen nooit bij de commissie-Halsberghe terechtkwamen.

Voor Lieve Halsberghe was de commissie van haar tante dan ook niet meer dan een 'pr-stunt' van de kerk. Ze zei weet te hebben van meer dan 20 klachten die de commissie nooit hebben bereikt.

De bijzondere commissie in de Kamer die het seksueel misbruik in gezagsrelaties onderzoekt, heeft maandag haar eerste hoorzitting gehouden. Voormalig priester Rik Devillé beet de spits af. Na hem kwam Lieve Halsberghe van de internationale organisatie SNAP. De commissie besliste eerst de slachtoffers van seksueel misbruik aan het woord te laten. De werkgroep Mensenrechten in de Kerk van priester op rust Devillé kwam maandag als eerste aan de beurt.Tijdens zijn getuigenis hekelde Devillé dat de politie en het gerecht werden tegengewerkt in hun onderzoek naar seksuele misbruiken in de kerk. Hij gaf een overzicht van de tegenkantingen die hij en zijn werkgroep van de kerkelijke overheden hebben ondervonden.'Onder druk gezet'Zo vertelde Devillé dat hij slachtoffers niet kon begeleiden tijdens hun onderhoud met de bisschop omdat het bisdom zelf over vertrouwenspersonen beschikte. Volgens de ex-priester worden politie en gerecht in zaken van seksueel misbruik geregeld door geestelijken onder druk gezet. Devillé haalde wraking van rechters aan, speurders die van het onderzoek werden gehaald en vervangen door mensen die het dossier niet kenden en druk op politiemensen om de verslagen van verhoren aan te passen. Devillé pleitte tijdens zijn verhoor voor een aanpassing van de verjaringsregels. Ofwel zouden feiten van seksueel misbruik niet mogen verjaren, ofwel zouden de verjaringstermijnen pas tien jaar na de eerste klacht mogen beginnen lopen.'Danneels zal nooit de waarheid spreken' Na Devillé kwam Lieve Halsberghe van de internationale organisatie SNAP, 'The Survivors Network of those Abused by Priests', in de commissie aan het woord.Halsberghe haalde zwaar uit naar kardinaal Danneels. Volgens haar zal hij voor de rechtbank nooit de waarheid spreken. Ze verwees daarvoor naar de eed die de nieuwe kardinalen moeten afleggen en waarin ze zweren 'geen geheimen die aan mij werden toevertrouwd te onthullen, noch zaken die de Heilige Kerk kunnen beschadigen en onteren'. Halsberghe (de nicht van Godelieve Halsberghe, die de voorloper van de commissie-Adriaenssens voorzat) bevestigde de verklaring van Devillé dat heel wat klachten over seksueel misbruik die de kerkelijke overheden kregen nooit bij de commissie-Halsberghe terechtkwamen. Voor Lieve Halsberghe was de commissie van haar tante dan ook niet meer dan een 'pr-stunt' van de kerk. Ze zei weet te hebben van meer dan 20 klachten die de commissie nooit hebben bereikt.