Eurocommissaris voor Begroting Günther Oettinger voorziet voor volgend jaar 161 miljard euro aan budgettaire engagementen en 145,4 miljard euro aan effectieve betalingen. Dat komt neer op een stijging met meer dan 8 procent in vergelijking met het lopende begrotingsjaar, maar dat is volgens Oettinger het logische gevolg van het feit dat de structuur- en investeringsprogramma's voor de periode van 2014 tot 2020 nu echt op kruissnelheid komen. Die vormen samen met de landbouwbegroting nog steeds de belangrijkste uitgavepost van Europa. Daarnaast wil de Commissie twee miljard euro extra uittrekken om het zogenaamde Junckerfonds voor strategische investeringen verder aan te sterken. Ook opvallend is de klemtoon op jongeren, onderwijs en opleiding. Zo stijgen de uitgaven voor Erasmus+ en wordt er een begrotingslijn aangemaakt voor het solidariteitskorps. Bescheiden in omvang, maar politiek momenteel misschien niet onbeduidend: er wordt 40 miljoen euro gereserveerd voor gemeenschappelijk onderzoek op het vlak van defensie. Ondanks de toename blijven de totale Europese uitgaven voor volgend jaar netjes binnen het financiële meerjarenkader dat eind 2013 is uitgetekend en loopt tot en met 2020. Daarbij wordt wel verondersteld dat de Britten na de parlementsverkiezingen van 8 juni hun goedkeuring zullen geven aan de tussentijdse herziening van die meerjarenbegroting die de lidstaten en het Europees Parlement dit voorjaar hebben afgesproken. Groot-Brittannië onthield zich toen en blokkeerde dat akkoord niet, maar eind april liet de Britse regering plots weten dat ze het licht niet formeel op groen kan zetten omdat ze tijdens de verkiezingscampagne geen grote politieke beslissingen mag nemen. "Ik heb enkel formele argumenten gehoord, dus we verwachten dat Groot-Brittannië na de verkiezingen de beslissing niet meer zal blokkeren", zei Oettinger. Maar wat als Londen de blokkade wel volhoudt en als hefboom gebruikt in de onderhandelingen over het Britse vertrek in 2019? Dan moet er bijgestuurd worden, erkende Oettinger, en dreigen bepaalde uitgaven in gevaar te komen, zoals 700 miljoen euro voor jeugdwerkgelegenheid of de financiering van de maandag goedgekeurde gratis wifihotspots op openbare plaatsen. Het zou het ook moeilijker maken om geld tussen begrotingsposten te verschuiven om zo bijvoorbeeld extra fondsen te voorzien voor veiligheid en migratie. De ontwerpbegroting voor volgend jaar wordt nu doorgeschoven naar het Europees Parlement en de lidstaten. Zij moeten uiteindelijk een akkoord bereiken over de inkomsten en uitgaven voor volgend jaar. De onderhandelingen daarover starten in principe eind oktober. (Belga)

Eurocommissaris voor Begroting Günther Oettinger voorziet voor volgend jaar 161 miljard euro aan budgettaire engagementen en 145,4 miljard euro aan effectieve betalingen. Dat komt neer op een stijging met meer dan 8 procent in vergelijking met het lopende begrotingsjaar, maar dat is volgens Oettinger het logische gevolg van het feit dat de structuur- en investeringsprogramma's voor de periode van 2014 tot 2020 nu echt op kruissnelheid komen. Die vormen samen met de landbouwbegroting nog steeds de belangrijkste uitgavepost van Europa. Daarnaast wil de Commissie twee miljard euro extra uittrekken om het zogenaamde Junckerfonds voor strategische investeringen verder aan te sterken. Ook opvallend is de klemtoon op jongeren, onderwijs en opleiding. Zo stijgen de uitgaven voor Erasmus+ en wordt er een begrotingslijn aangemaakt voor het solidariteitskorps. Bescheiden in omvang, maar politiek momenteel misschien niet onbeduidend: er wordt 40 miljoen euro gereserveerd voor gemeenschappelijk onderzoek op het vlak van defensie. Ondanks de toename blijven de totale Europese uitgaven voor volgend jaar netjes binnen het financiële meerjarenkader dat eind 2013 is uitgetekend en loopt tot en met 2020. Daarbij wordt wel verondersteld dat de Britten na de parlementsverkiezingen van 8 juni hun goedkeuring zullen geven aan de tussentijdse herziening van die meerjarenbegroting die de lidstaten en het Europees Parlement dit voorjaar hebben afgesproken. Groot-Brittannië onthield zich toen en blokkeerde dat akkoord niet, maar eind april liet de Britse regering plots weten dat ze het licht niet formeel op groen kan zetten omdat ze tijdens de verkiezingscampagne geen grote politieke beslissingen mag nemen. "Ik heb enkel formele argumenten gehoord, dus we verwachten dat Groot-Brittannië na de verkiezingen de beslissing niet meer zal blokkeren", zei Oettinger. Maar wat als Londen de blokkade wel volhoudt en als hefboom gebruikt in de onderhandelingen over het Britse vertrek in 2019? Dan moet er bijgestuurd worden, erkende Oettinger, en dreigen bepaalde uitgaven in gevaar te komen, zoals 700 miljoen euro voor jeugdwerkgelegenheid of de financiering van de maandag goedgekeurde gratis wifihotspots op openbare plaatsen. Het zou het ook moeilijker maken om geld tussen begrotingsposten te verschuiven om zo bijvoorbeeld extra fondsen te voorzien voor veiligheid en migratie. De ontwerpbegroting voor volgend jaar wordt nu doorgeschoven naar het Europees Parlement en de lidstaten. Zij moeten uiteindelijk een akkoord bereiken over de inkomsten en uitgaven voor volgend jaar. De onderhandelingen daarover starten in principe eind oktober. (Belga)