Bushmeat is vlees afkomstig van tropische dieren zoals apen, krokodillen, slangen of vleermuizen. Elk jaar worden via Brussels Airport tientallen tonnen bushmeat illegaal het land ingevoerd, bleek uit een studie van de FOD Financiën. De illegale handel in dat vlees wordt al langer aangekaart, gezien het vaak om bedreigde diersoorten gaat. Maar het kan ook gewoon gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. De coronacrisis bracht dat laatste aspect extra onder de aandacht. De Kamercommissie Leefmilieu vraagt de regering nu om de strijd tegen bushmeat op te drijven. Met steekproeven wordt wellicht slechts een fractie van de totale hoeveelheid vlees die wordt ingevoerd onderschept, zegt sp.a-Kamerlid Kris Verduyckt, die het voorstel van resolutie mee indiende. "We vragen dat alle betrokken diensten, gaande van de douane, het federaal agentschap voor voedselveiligheid, het federaal agentschap voor geneesmiddelen en geneeskundige producten tot de FOD Volksgezondheid beter samenwerken", klinkt het. "We willen ook de opleiding van het personeel verbeteren en vragen meer middelen. Alles zou moeten kaderen in een nationaal actieplan met als doel: illegale handel in vlees van wilde dieren aan banden leggen." (Belga)

Bushmeat is vlees afkomstig van tropische dieren zoals apen, krokodillen, slangen of vleermuizen. Elk jaar worden via Brussels Airport tientallen tonnen bushmeat illegaal het land ingevoerd, bleek uit een studie van de FOD Financiën. De illegale handel in dat vlees wordt al langer aangekaart, gezien het vaak om bedreigde diersoorten gaat. Maar het kan ook gewoon gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. De coronacrisis bracht dat laatste aspect extra onder de aandacht. De Kamercommissie Leefmilieu vraagt de regering nu om de strijd tegen bushmeat op te drijven. Met steekproeven wordt wellicht slechts een fractie van de totale hoeveelheid vlees die wordt ingevoerd onderschept, zegt sp.a-Kamerlid Kris Verduyckt, die het voorstel van resolutie mee indiende. "We vragen dat alle betrokken diensten, gaande van de douane, het federaal agentschap voor voedselveiligheid, het federaal agentschap voor geneesmiddelen en geneeskundige producten tot de FOD Volksgezondheid beter samenwerken", klinkt het. "We willen ook de opleiding van het personeel verbeteren en vragen meer middelen. Alles zou moeten kaderen in een nationaal actieplan met als doel: illegale handel in vlees van wilde dieren aan banden leggen." (Belga)