Op 20 april heeft de Vlaamse regering een aantal bijsturingen aan het veelbesproken M-decreet goedgekeurd. Zo zullen leerlingen met een gedragsstoornis bijvoorbeeld vlotter van het gewoon naar het buitengewoon onderwijs kunnen gaan. Binnenkort zal 'een vermoeden van een gedragsstoornis' volstaan voor een plaats in een buitengewoon klasje. Verder moet er in gewone klassen sneller ondersteuning komen voor leerlingen met gedragsstoornissen. Daarvoor zal gewerkt worden met zogenaamde FAST-teams. En ook de toelatingsvoorwaarden voor toegang tot type 2 (verstandelijke beperking) worden bijgestuurd. De IQ-grens van 60 wordt daarbij geschrapt. Gisteren trokken de CLB's in een open brief nog aan de alarmbel over de geplande ingrepen. "Deze maatregelen baren ons zorgen", zo schreven 83 CLB's in een open brief aan het Vlaams Parlement. De CLB's vrezen dat de maatregelen "overhaast" worden ingevoerd en dat ze "de deur open zetten om steeds meer kinderen naar het buitengewoon onderwijs toe te leiden". "Het principe van 'gewoon onderwijs als het kan, buitengewoon onderwijs als het moet' wordt hiermee met de voeten getreden", stond te lezen in de brief. Onderwijsminister Hilde Crevits pareerde de kritiek en verdedigde de geplande bijsturingen. "Die bijsturingen zijn genomen om meer zuurstof te bieden aan scholen en om het draagvlak van inclusie niet te ondergraven. Het zijn net de noden van het kind die centraal staan", zo zei Crevits. Het ontwerp van decreet gaat nu naar de plenaire. (Belga)

Op 20 april heeft de Vlaamse regering een aantal bijsturingen aan het veelbesproken M-decreet goedgekeurd. Zo zullen leerlingen met een gedragsstoornis bijvoorbeeld vlotter van het gewoon naar het buitengewoon onderwijs kunnen gaan. Binnenkort zal 'een vermoeden van een gedragsstoornis' volstaan voor een plaats in een buitengewoon klasje. Verder moet er in gewone klassen sneller ondersteuning komen voor leerlingen met gedragsstoornissen. Daarvoor zal gewerkt worden met zogenaamde FAST-teams. En ook de toelatingsvoorwaarden voor toegang tot type 2 (verstandelijke beperking) worden bijgestuurd. De IQ-grens van 60 wordt daarbij geschrapt. Gisteren trokken de CLB's in een open brief nog aan de alarmbel over de geplande ingrepen. "Deze maatregelen baren ons zorgen", zo schreven 83 CLB's in een open brief aan het Vlaams Parlement. De CLB's vrezen dat de maatregelen "overhaast" worden ingevoerd en dat ze "de deur open zetten om steeds meer kinderen naar het buitengewoon onderwijs toe te leiden". "Het principe van 'gewoon onderwijs als het kan, buitengewoon onderwijs als het moet' wordt hiermee met de voeten getreden", stond te lezen in de brief. Onderwijsminister Hilde Crevits pareerde de kritiek en verdedigde de geplande bijsturingen. "Die bijsturingen zijn genomen om meer zuurstof te bieden aan scholen en om het draagvlak van inclusie niet te ondergraven. Het zijn net de noden van het kind die centraal staan", zo zei Crevits. Het ontwerp van decreet gaat nu naar de plenaire. (Belga)