In mei 2020 stuurde de Poolse regering de topman van de UKE wandelen, ruim een jaar voor zijn mandaat in september van dit jaar zou aflopen. De relaties met voorzitter Marcin Cichy waren verzuurd nadat veilingen voor 5G-frequenties moesten worden uitgesteld. Volgens de Europese Commissie drukte de regering een aanpassing van de Poolse telecomwetgeving door, precies om Cichy te kunnen ontslaan. Poolse media schreven dat het argument gebruikt dat het om crisiswetgeving ging in het kader van de coronapandemie. De Commissie houdt vol dat de wetswijziging en het ontslag van Cichy tegen de Europese regels ingaan. Die stipuleren namelijk dat het hoofd van een nationale regulator alleen maar vervroegd de laan kan worden uitgestuurd als de redenen die zo'n ontslag kunnen rechtvaardigen al bij aanvang van het mandaat duidelijk zijn. Dat was hier niet het geval. Daarom sleept de Commissie Polen nu opnieuw voor het Europees Hof. Het gaat om het zoveelste juridische conflict tussen de Commissie en Polen. Verschillende hervormingen die op initiatief van de conservatieve regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid werden doorgevoerd, tasten volgens de Commissie de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en van de media aan. Omdat de situatie van de Poolse rechtsstaat maar niet verbeterde, opende de Commissie een zogenaamde artikel 7-procedure, die er uiteindelijk toe kan leiden dat het stemrecht van Polen in de Europese ministerraden wordt opgeschort. Het lijkt echter weinig waarschijnlijk dat er voldoende politieke steun zal gevonden worden voor die 'nucleaire optie'. Om Polen onder druk te zetten, schakelde de Commissie recent een versnelling hoger door te wachten met de goedkeuring van het Poolse herstelplan, Europese steun voor Poolse regio's die zich als "LGBT-vrije zone" hadden uitgeroepen te bevriezen en het Hof van Justitie te vragen een dwangsom op te leggen zolang Warschau geen gevolg gaf aan een arrest met betrekking tot de veelbesproken tuchtkamer van het Hooggerechtshof. Afgelopen maandag nog legde dat Hof Polen alvast een dwangsom op omdat het weigert de bruinkoolmijn van Turow te sluiten. Warschau wil echter aan die beslissing geen gevolg geven omdat het naar eigen zeggen de Poolse energiebevoorrading niet in het gedrang wil brengen. De Poolse machthebbers trekken bovendien openlijk de primauteit van het Europese recht in twijfel. Op aansturen van premier Mateusz Morawiecki buigt het Poolse grondwettelijke hof zich over die kwestie, de behandeling van de zaak is voorlopig uitgesteld tot 30 september. (Belga)

In mei 2020 stuurde de Poolse regering de topman van de UKE wandelen, ruim een jaar voor zijn mandaat in september van dit jaar zou aflopen. De relaties met voorzitter Marcin Cichy waren verzuurd nadat veilingen voor 5G-frequenties moesten worden uitgesteld. Volgens de Europese Commissie drukte de regering een aanpassing van de Poolse telecomwetgeving door, precies om Cichy te kunnen ontslaan. Poolse media schreven dat het argument gebruikt dat het om crisiswetgeving ging in het kader van de coronapandemie. De Commissie houdt vol dat de wetswijziging en het ontslag van Cichy tegen de Europese regels ingaan. Die stipuleren namelijk dat het hoofd van een nationale regulator alleen maar vervroegd de laan kan worden uitgestuurd als de redenen die zo'n ontslag kunnen rechtvaardigen al bij aanvang van het mandaat duidelijk zijn. Dat was hier niet het geval. Daarom sleept de Commissie Polen nu opnieuw voor het Europees Hof. Het gaat om het zoveelste juridische conflict tussen de Commissie en Polen. Verschillende hervormingen die op initiatief van de conservatieve regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid werden doorgevoerd, tasten volgens de Commissie de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en van de media aan. Omdat de situatie van de Poolse rechtsstaat maar niet verbeterde, opende de Commissie een zogenaamde artikel 7-procedure, die er uiteindelijk toe kan leiden dat het stemrecht van Polen in de Europese ministerraden wordt opgeschort. Het lijkt echter weinig waarschijnlijk dat er voldoende politieke steun zal gevonden worden voor die 'nucleaire optie'. Om Polen onder druk te zetten, schakelde de Commissie recent een versnelling hoger door te wachten met de goedkeuring van het Poolse herstelplan, Europese steun voor Poolse regio's die zich als "LGBT-vrije zone" hadden uitgeroepen te bevriezen en het Hof van Justitie te vragen een dwangsom op te leggen zolang Warschau geen gevolg gaf aan een arrest met betrekking tot de veelbesproken tuchtkamer van het Hooggerechtshof. Afgelopen maandag nog legde dat Hof Polen alvast een dwangsom op omdat het weigert de bruinkoolmijn van Turow te sluiten. Warschau wil echter aan die beslissing geen gevolg geven omdat het naar eigen zeggen de Poolse energiebevoorrading niet in het gedrang wil brengen. De Poolse machthebbers trekken bovendien openlijk de primauteit van het Europese recht in twijfel. Op aansturen van premier Mateusz Morawiecki buigt het Poolse grondwettelijke hof zich over die kwestie, de behandeling van de zaak is voorlopig uitgesteld tot 30 september. (Belga)