De Vlaamse regering kondigde bij haar start in 2019 aan dat ze werk wilde maken van een Canon van Vlaanderen. In het regeerakkoord is sprake van een door onafhankelijke experts vastgelegde "lijst van ankerpunten uit onze Vlaamse cultuur, geschiedenis en wetenschappen". Die Canon zou dan zowel in het onderwijs als bij inburgeringstrajecten gebruikt worden. De expertencommissie is nu samengesteld. Eerder werd het voorzitterschap van de commissie toevertrouwd aan historicus Emmanuel Gerard (KU Leuven). Hij heeft nu zijn acht collega's geselecteerd. Het gaat om Kevin Absillis, Tinneke Beeckman, Wim De Clercq, Jan Dumolyn, Hind Fraihi, Katlijne Van der Stighelen, Cathérine Verleysen en Frank Willaert. De leden van de commissie krijgen twee jaar de tijd om de Canon van Vlaanderen op te stellen. Ze kunnen daarvoor ook overleggen met externe experts. De commissie zal ook aanbevelingen formuleren over de toepassing van de Canon en over de evaluatie in de toekomst. Het is ook de bedoeling dat de commissie werk maakt van een "wervende website". "Die website moet een krachtig, flexibel en aantrekkelijk instrument worden om de Canon te verspreiden bij het brede publiek", luidt het. "Professor Gerard is erin geslaagd om een sterke en evenwichtige commissie samen te stellen", zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. "Er zijn zowel mediëvisten als moderne en hedendaagse historici, kunsthistorici en letterkundigen vertegenwoordigd, samen met een archeoloog. Er is een gezond evenwicht tussen de geslachten en de verschillende instellingen. Bovendien is met Hind Fraihi ook de journalistiek vertegenwoordigd." (Belga)

De Vlaamse regering kondigde bij haar start in 2019 aan dat ze werk wilde maken van een Canon van Vlaanderen. In het regeerakkoord is sprake van een door onafhankelijke experts vastgelegde "lijst van ankerpunten uit onze Vlaamse cultuur, geschiedenis en wetenschappen". Die Canon zou dan zowel in het onderwijs als bij inburgeringstrajecten gebruikt worden. De expertencommissie is nu samengesteld. Eerder werd het voorzitterschap van de commissie toevertrouwd aan historicus Emmanuel Gerard (KU Leuven). Hij heeft nu zijn acht collega's geselecteerd. Het gaat om Kevin Absillis, Tinneke Beeckman, Wim De Clercq, Jan Dumolyn, Hind Fraihi, Katlijne Van der Stighelen, Cathérine Verleysen en Frank Willaert. De leden van de commissie krijgen twee jaar de tijd om de Canon van Vlaanderen op te stellen. Ze kunnen daarvoor ook overleggen met externe experts. De commissie zal ook aanbevelingen formuleren over de toepassing van de Canon en over de evaluatie in de toekomst. Het is ook de bedoeling dat de commissie werk maakt van een "wervende website". "Die website moet een krachtig, flexibel en aantrekkelijk instrument worden om de Canon te verspreiden bij het brede publiek", luidt het. "Professor Gerard is erin geslaagd om een sterke en evenwichtige commissie samen te stellen", zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. "Er zijn zowel mediëvisten als moderne en hedendaagse historici, kunsthistorici en letterkundigen vertegenwoordigd, samen met een archeoloog. Er is een gezond evenwicht tussen de geslachten en de verschillende instellingen. Bovendien is met Hind Fraihi ook de journalistiek vertegenwoordigd." (Belga)