Voor alle duidelijkheid: het gaat om het aantal geopende zaken, zonder rekening te houden met het uiteindelijke oordeel van het Comité P. In 69,5 procent van de gevallen concludeerde de politiedienst die de politie controleert dat er "geen fout" werd gemaakt, in 11,5 procent van de gevallen was dat wel het geval. Zaken kunnen ook worden afgesloten omdat de betrokken politiekorpsen zelf al maatregelen namen, ze worden of werden behandeld door het gerecht, er onvoldoende bewijs was of het Comité P niet bevoegd bleek. De meest voorkomende klacht was dat de politie een taak "onjuist, onvolledig, onverzorgd of niet pertinent" uitvoerde (14,5 procent van de zaken), voor een partijdige, niet-neutrale houding of ongelijke behandeling (12,9 procent). Ook onder meer intimidaties, onbeleefdheid, het niet opdagen en het (disproportioneel) gebruik van geweld werden gemeld. Het Comité P benadrukt dat het gaat om de feiten zoals ze werden gemeld, met andere woorden vanuit de perceptie van de burger. (Belga)

Voor alle duidelijkheid: het gaat om het aantal geopende zaken, zonder rekening te houden met het uiteindelijke oordeel van het Comité P. In 69,5 procent van de gevallen concludeerde de politiedienst die de politie controleert dat er "geen fout" werd gemaakt, in 11,5 procent van de gevallen was dat wel het geval. Zaken kunnen ook worden afgesloten omdat de betrokken politiekorpsen zelf al maatregelen namen, ze worden of werden behandeld door het gerecht, er onvoldoende bewijs was of het Comité P niet bevoegd bleek. De meest voorkomende klacht was dat de politie een taak "onjuist, onvolledig, onverzorgd of niet pertinent" uitvoerde (14,5 procent van de zaken), voor een partijdige, niet-neutrale houding of ongelijke behandeling (12,9 procent). Ook onder meer intimidaties, onbeleefdheid, het niet opdagen en het (disproportioneel) gebruik van geweld werden gemeld. Het Comité P benadrukt dat het gaat om de feiten zoals ze werden gemeld, met andere woorden vanuit de perceptie van de burger. (Belga)