Begin april waren al 26 klachten binnengekomen bij het controleorgaan van de politie, een drietal weken later waren dat er al dus 111. Het gaat om "relatief uiteenlopende" klachten. Zo uiten burgers hun ongenoegen over het feit dat ze een boete opgelegd kregen, dat agenten geen mondmaskers of handschoenen dragen, dat de nodige afstand niet gerespecteerd wordt of er wordt gewag gemaakt van agressie, intimiderend taalgebruik of onrechtmatige dwang of geweld door de agent. Er zijn ook klachten over politiediensten die de vraag om anonimiteit van een burger die een inbreuk meldt, niet respecteren. Op basis van de klachten zijn enkele aanbevelingen geformuleerd, maar het Comité P beklemtoont dat de klachten voor deze analyse enkel een "richtinggevende waarde" hebben. Wat het Comité P betreft mogen "enkele fundamentele waarden" uit de deontologische code opgefrist worden, zoals de houding, de onpartijdigheid en de loyauteit. Daarnaast lijkt een dagelijkse briefing voor de politiemedewerkers een goed idee, net als de "ondervonden problemen" bij een tussenkomst zo gedetailleerd mogelijk weer te geven in het pv. Omdat de coronacrisis niet toelaat controles uit te voeren op het terrein, besliste het Comité P de monitoring van de klachten alvast te delen met de politiediensten, "zodat lessen getrokken kunnen worden op macroniveau en er desgevallend bijgestuurd kan worden". (Belga)

Begin april waren al 26 klachten binnengekomen bij het controleorgaan van de politie, een drietal weken later waren dat er al dus 111. Het gaat om "relatief uiteenlopende" klachten. Zo uiten burgers hun ongenoegen over het feit dat ze een boete opgelegd kregen, dat agenten geen mondmaskers of handschoenen dragen, dat de nodige afstand niet gerespecteerd wordt of er wordt gewag gemaakt van agressie, intimiderend taalgebruik of onrechtmatige dwang of geweld door de agent. Er zijn ook klachten over politiediensten die de vraag om anonimiteit van een burger die een inbreuk meldt, niet respecteren. Op basis van de klachten zijn enkele aanbevelingen geformuleerd, maar het Comité P beklemtoont dat de klachten voor deze analyse enkel een "richtinggevende waarde" hebben. Wat het Comité P betreft mogen "enkele fundamentele waarden" uit de deontologische code opgefrist worden, zoals de houding, de onpartijdigheid en de loyauteit. Daarnaast lijkt een dagelijkse briefing voor de politiemedewerkers een goed idee, net als de "ondervonden problemen" bij een tussenkomst zo gedetailleerd mogelijk weer te geven in het pv. Omdat de coronacrisis niet toelaat controles uit te voeren op het terrein, besliste het Comité P de monitoring van de klachten alvast te delen met de politiediensten, "zodat lessen getrokken kunnen worden op macroniveau en er desgevallend bijgestuurd kan worden". (Belga)