De Tijd schrijft dat Colruyt volgende week woensdag voor de correctionele rechtbank moet verschijnen wegens de recente prijskortingen op sigaretten en andere tabaksproducten. De warenhuisketen riskeert een boete tot 600.000 euro. "Warenhuizen zijn wettelijk verplicht om de verkoopprijs van een product schriftelijk, ondubbelzinnig, leesbaar en goed zichtbaar aan te geven in de winkelrayons", zegt Colruyt. "Gevolg geven aan een wettelijke verplichting kan onmogelijk worden beschouwd als reclame." Colruyt vraagt minder voor tabak dan de prijs die de tabaksfabrikant op de fiscale zegel van het tabaksproduct heeft gezet. "Dat is geen reclame", luidt het. "De Europese wetgeving laat niet toe dat warenhuizen verplicht worden de consumentenprijs toe te passen die de fabrikant heeft vastgesteld. Bovendien is een onderneming volkomen gerechtigd om verschillende prijzen aan te rekenen bij aankoop van verschillende hoeveelheden." De keten verklaart nog dat ze in het verleden aan jeugdbewegingen een korting heeft gegeven van 3 procent op de totaliteit van de aankopen voor hun zomerkampen. Op vraag van de federale overheidsdienst Volksgezondheid heeft Colruyt beslist om tabaksproducten uit te sluiten van de algemene korting. Colruyt zegt dan ook verbaasd te zijn dat ze op vraag van de FOD Volksgezondheid gedagvaard wordt. Colruyt voegt nog toe dat ze "met het volste vertrouwen de uitspraak van de rechtbank afwacht". (ANA)

De Tijd schrijft dat Colruyt volgende week woensdag voor de correctionele rechtbank moet verschijnen wegens de recente prijskortingen op sigaretten en andere tabaksproducten. De warenhuisketen riskeert een boete tot 600.000 euro. "Warenhuizen zijn wettelijk verplicht om de verkoopprijs van een product schriftelijk, ondubbelzinnig, leesbaar en goed zichtbaar aan te geven in de winkelrayons", zegt Colruyt. "Gevolg geven aan een wettelijke verplichting kan onmogelijk worden beschouwd als reclame." Colruyt vraagt minder voor tabak dan de prijs die de tabaksfabrikant op de fiscale zegel van het tabaksproduct heeft gezet. "Dat is geen reclame", luidt het. "De Europese wetgeving laat niet toe dat warenhuizen verplicht worden de consumentenprijs toe te passen die de fabrikant heeft vastgesteld. Bovendien is een onderneming volkomen gerechtigd om verschillende prijzen aan te rekenen bij aankoop van verschillende hoeveelheden." De keten verklaart nog dat ze in het verleden aan jeugdbewegingen een korting heeft gegeven van 3 procent op de totaliteit van de aankopen voor hun zomerkampen. Op vraag van de federale overheidsdienst Volksgezondheid heeft Colruyt beslist om tabaksproducten uit te sluiten van de algemene korting. Colruyt zegt dan ook verbaasd te zijn dat ze op vraag van de FOD Volksgezondheid gedagvaard wordt. Colruyt voegt nog toe dat ze "met het volste vertrouwen de uitspraak van de rechtbank afwacht". (ANA)