Tientallen jaren vocht de linkse guerrillabeweging FARC in Colombia tegen leger en politie, nu hebben haar leden de wapens neergelegd en zijn ze teruggekeerd naar het burger- en misschien ook politieke leven. De nieuwe start voor de ongeveer 7.000 ex-guerrillero's is momenteel het meest ambitieuze maatschappelijk project in Colombia. Velen onder hen kennen enkel de oorlog en kunnen zonder vooruitzichten op een job snel weer ondergronds gaan. De terugkeer naar het civiele leven was eerder al na de demobilisering van de paramilitaire bendes midden de jaren 2000 serieus misgelopen. Vele voormalige paramilitairen sloten zich aan bij criminele bendes en bleven de bevolking terroriseren. Bovendien is het eind 2016 gesloten vredesverdrag met de FARC in het Zuid-Amerikaanse land nog steeds hoogst omstreden. Critici hekelen de relatief milde straffen en de financiële steun voor de gewezen guerrillero's. Zo worden de parlementsverkiezingen van vandaag ook een stemming over het vredesproces van president Juan Manuel Santos. Vooral de rechtse partij Centro Democrático (CD) van Santos' voorganger Álvaro Uribe heeft geen goed woord over voor het pact met de rebellen. Een van de punten in het vredesakkoord is de afspraak dat er vanaf de eerste parlementsverkiezingen na het akkoord tot 2026 minimum 10 zetels - 5 in de Kamer en 5 in de Senaat- naar ex-guerrillero's gaan. Die komen trouwens op onder de naam FARC. (Belga)

Tientallen jaren vocht de linkse guerrillabeweging FARC in Colombia tegen leger en politie, nu hebben haar leden de wapens neergelegd en zijn ze teruggekeerd naar het burger- en misschien ook politieke leven. De nieuwe start voor de ongeveer 7.000 ex-guerrillero's is momenteel het meest ambitieuze maatschappelijk project in Colombia. Velen onder hen kennen enkel de oorlog en kunnen zonder vooruitzichten op een job snel weer ondergronds gaan. De terugkeer naar het civiele leven was eerder al na de demobilisering van de paramilitaire bendes midden de jaren 2000 serieus misgelopen. Vele voormalige paramilitairen sloten zich aan bij criminele bendes en bleven de bevolking terroriseren. Bovendien is het eind 2016 gesloten vredesverdrag met de FARC in het Zuid-Amerikaanse land nog steeds hoogst omstreden. Critici hekelen de relatief milde straffen en de financiële steun voor de gewezen guerrillero's. Zo worden de parlementsverkiezingen van vandaag ook een stemming over het vredesproces van president Juan Manuel Santos. Vooral de rechtse partij Centro Democrático (CD) van Santos' voorganger Álvaro Uribe heeft geen goed woord over voor het pact met de rebellen. Een van de punten in het vredesakkoord is de afspraak dat er vanaf de eerste parlementsverkiezingen na het akkoord tot 2026 minimum 10 zetels - 5 in de Kamer en 5 in de Senaat- naar ex-guerrillero's gaan. Die komen trouwens op onder de naam FARC. (Belga)