De verklaring van het college van procureurs-generaal volgt een dag na het Overlegcomité, waar de regeringen stappen voor versoepelingen - gekoppeld aan een kalender - hebben voorgelegd. "Het College is op de hoogte van de intentie van sommige horeca-uitbaters om hun zaak te heropenen vanaf 1 mei 2021, dus vóór de door het Overlegcomité vastgelegde datum (buitenterrassen vanaf 8 mei, nvdr.), en anderzijds van de verklaringen van sommige burgemeesters om geen maatregelen te zullen nemen om de wet binnen dit kader te doen naleven." De procureurs herinneren eraan dat de wet "de opsporing en vervolging van misdrijven aan de gerechtelijke autoriteiten, met andere woorden het Openbaar Ministerie, heeft toevertrouwd, en niet aan de bestuurlijke autoriteiten (zoals burgemeesters en gouverneurs nvdr.)", stelt het college in alle duidelijkheid. Bij het begin van de coronacrisis heeft het College van procureurs-generaal een "duidelijke en krachtige richtlijn van strafrechtelijk beleid opgesteld, waarbij aan de handelaren, de uitbaters en de organisatoren van een activiteit een minnelijke schikking van 750 euro zal worden voorgesteld bij een eerste vaststelling van een inbreuk op de in het ministerieel besluit vermelde sluitingsmaatregel van de horecazaken. Het College zal de procureurs des Konings, de arbeidsauditeurs en de politiediensten verzoeken om dit strafrechtelijk beleid strikt te blijven toepassen." "Het is belangrijk dat de bestrijding van de pandemie en de naleving van de maatregelen door de ganse bevolking een prioriteit blijven in ieders belang. De personen die ze duidelijk en opzettelijk schenden, mogen zich aan een passende gerechtelijke reactie verwachten", besluit procureur-generaal Johan Delmulle, voorzitter van het College van procureurs-generaal. (Belga)

De verklaring van het college van procureurs-generaal volgt een dag na het Overlegcomité, waar de regeringen stappen voor versoepelingen - gekoppeld aan een kalender - hebben voorgelegd. "Het College is op de hoogte van de intentie van sommige horeca-uitbaters om hun zaak te heropenen vanaf 1 mei 2021, dus vóór de door het Overlegcomité vastgelegde datum (buitenterrassen vanaf 8 mei, nvdr.), en anderzijds van de verklaringen van sommige burgemeesters om geen maatregelen te zullen nemen om de wet binnen dit kader te doen naleven." De procureurs herinneren eraan dat de wet "de opsporing en vervolging van misdrijven aan de gerechtelijke autoriteiten, met andere woorden het Openbaar Ministerie, heeft toevertrouwd, en niet aan de bestuurlijke autoriteiten (zoals burgemeesters en gouverneurs nvdr.)", stelt het college in alle duidelijkheid. Bij het begin van de coronacrisis heeft het College van procureurs-generaal een "duidelijke en krachtige richtlijn van strafrechtelijk beleid opgesteld, waarbij aan de handelaren, de uitbaters en de organisatoren van een activiteit een minnelijke schikking van 750 euro zal worden voorgesteld bij een eerste vaststelling van een inbreuk op de in het ministerieel besluit vermelde sluitingsmaatregel van de horecazaken. Het College zal de procureurs des Konings, de arbeidsauditeurs en de politiediensten verzoeken om dit strafrechtelijk beleid strikt te blijven toepassen." "Het is belangrijk dat de bestrijding van de pandemie en de naleving van de maatregelen door de ganse bevolking een prioriteit blijven in ieders belang. De personen die ze duidelijk en opzettelijk schenden, mogen zich aan een passende gerechtelijke reactie verwachten", besluit procureur-generaal Johan Delmulle, voorzitter van het College van procureurs-generaal. (Belga)