Intermenselijke contacten moeten zoveel mogelijk worden vermeden, klinkt het bij het College en daarom kunnen enkel nog dringende zaken behandeld worden, en in burgerlijke zaken de dossiers die schriftelijk in beraad kunnen worden genomen. Griffies moeten een minimumdienst verlenen en de toegang tot de griffies wordt zoveel mogelijk beperkt. Communicatie moet gebeuren via mail, telefoon of post. Advocaten en partijen moeten conclusies en stukken neerleggen via e-deposit, wat gratis kan. "Nieuwe zaken worden pas ingeleid na 19 april, met uitzondering van de dringende zaken", gaat de voorzitster verder. "Reeds vastgestelde zaken worden uitgesteld tot na 19 april, behalve de dringende zaken en de zaken die schriftelijk in beraad kunnen worden genomen. In reeds vastgestelde zaken wordt de mondelinge behandeling vervangen door een schriftelijke procedure, als alle partijen daarmee instemmen." Overbrengingen van gedetineerden worden maximaal beperkt en advocaten wordt uitdrukkelijk gevraagd hun gedetineerde cliënten te vertegenwoordigen. De uitspraken in strafzaken kunnen worden uitgesteld tot de week van 20 april of later, tenzij er gedetineerden zijn of de uitspraak dringend is. Advocaten mogen hun cliënten altijd vertegenwoordigen, zelfs als die in persoon zouden moeten aanwezig zijn. "Als de aanwezigheid in persoon van een partij noodzakelijk wordt geacht, moet de zaak worden uitgesteld naar een datum na 19 april, tenzij wanneer het dringend karakter of bijzondere omstandigheden een onmiddellijke behandeling vereisen", klinkt het nog. "Er wordt een maximale soepelheid gevraagd bij het beoordelen van vragen tot uitstel." (Belga)

Intermenselijke contacten moeten zoveel mogelijk worden vermeden, klinkt het bij het College en daarom kunnen enkel nog dringende zaken behandeld worden, en in burgerlijke zaken de dossiers die schriftelijk in beraad kunnen worden genomen. Griffies moeten een minimumdienst verlenen en de toegang tot de griffies wordt zoveel mogelijk beperkt. Communicatie moet gebeuren via mail, telefoon of post. Advocaten en partijen moeten conclusies en stukken neerleggen via e-deposit, wat gratis kan. "Nieuwe zaken worden pas ingeleid na 19 april, met uitzondering van de dringende zaken", gaat de voorzitster verder. "Reeds vastgestelde zaken worden uitgesteld tot na 19 april, behalve de dringende zaken en de zaken die schriftelijk in beraad kunnen worden genomen. In reeds vastgestelde zaken wordt de mondelinge behandeling vervangen door een schriftelijke procedure, als alle partijen daarmee instemmen." Overbrengingen van gedetineerden worden maximaal beperkt en advocaten wordt uitdrukkelijk gevraagd hun gedetineerde cliënten te vertegenwoordigen. De uitspraken in strafzaken kunnen worden uitgesteld tot de week van 20 april of later, tenzij er gedetineerden zijn of de uitspraak dringend is. Advocaten mogen hun cliënten altijd vertegenwoordigen, zelfs als die in persoon zouden moeten aanwezig zijn. "Als de aanwezigheid in persoon van een partij noodzakelijk wordt geacht, moet de zaak worden uitgesteld naar een datum na 19 april, tenzij wanneer het dringend karakter of bijzondere omstandigheden een onmiddellijke behandeling vereisen", klinkt het nog. "Er wordt een maximale soepelheid gevraagd bij het beoordelen van vragen tot uitstel." (Belga)