Volgens het collectief vormt dat decreet een 'totale uitholling van de grondwettelijk gewaarborgde vrijheid van de persoon' en beschermt het de burger onvoldoende tegen 'onterechte quarantaines en willekeur'.

Het Vlaams Parlement zette onlangs het licht op groen voor een aantal bijsturingen aan het decreet rond preventief gezondheidsbeleid uit 2003. Die bijsturingen gingen vooral over het contactonderzoek rond het coronavirus en over de handhaving van de quarantainemaatregelen. Zo kregen de lokale besturen via de bijsturing meer hefbomen om de quarantaineplicht te handhaven.

Het grondrechtencollectief Geenvodjepapier.be zegt dat ze de noodzaak van een 'doortastend coronabeleid' erkent, maar vindt dat het Vlaamse quarantainedecreet niet door de beugel kan. Het collectief noemt het decreet 'manifest in strijd met de Grondwet'. 'Het uitbreiden van de quarantaine naar personen die niet met covid besmet zijn, de vage criteria, de herkomst van gegevens en het gebrek aan procedurele waarborgen maken van het preventiedecreet een acuut gevaar voor onze democratische samenleving. Om die reden wordt de schorsing en vernietiging gevraagd van de recente wijzigingen van het preventiedecreet aan het Grondwettelijk Hof', aldus een mededeling.

Eerder stapte het collectief ook al naar het Grondwettelijk Hof tegen de invoering van de avondklok.

Volgens het collectief vormt dat decreet een 'totale uitholling van de grondwettelijk gewaarborgde vrijheid van de persoon' en beschermt het de burger onvoldoende tegen 'onterechte quarantaines en willekeur'. Het Vlaams Parlement zette onlangs het licht op groen voor een aantal bijsturingen aan het decreet rond preventief gezondheidsbeleid uit 2003. Die bijsturingen gingen vooral over het contactonderzoek rond het coronavirus en over de handhaving van de quarantainemaatregelen. Zo kregen de lokale besturen via de bijsturing meer hefbomen om de quarantaineplicht te handhaven. Het grondrechtencollectief Geenvodjepapier.be zegt dat ze de noodzaak van een 'doortastend coronabeleid' erkent, maar vindt dat het Vlaamse quarantainedecreet niet door de beugel kan. Het collectief noemt het decreet 'manifest in strijd met de Grondwet'. 'Het uitbreiden van de quarantaine naar personen die niet met covid besmet zijn, de vage criteria, de herkomst van gegevens en het gebrek aan procedurele waarborgen maken van het preventiedecreet een acuut gevaar voor onze democratische samenleving. Om die reden wordt de schorsing en vernietiging gevraagd van de recente wijzigingen van het preventiedecreet aan het Grondwettelijk Hof', aldus een mededeling. Eerder stapte het collectief ook al naar het Grondwettelijk Hof tegen de invoering van de avondklok.