Professor politicologie Carl Devos koos dit jaar voor de voorzitters van de drie traditionele Vlaamse partijen voor zijn openingscollege. Rousseau, Lachaert en Coens waren uitgenodigd om het over de toekomst van de klassieke partijen te hebben, maar onvermijdelijk kaapte ook het kersverse regeerakkoord een deel van de aandacht weg. Dat regeerakkoord bevat enkele losse eindjes. Zo rept de tekst nergens expliciet over een belasting op vermogen, maar wel van een "bijdrage door de sterkste schouders". En ook over een gunstigere pensioenregeling voor mensen met zware beroepen, een discussie die tijdens de vorige legislatuur compleet verzandde, staat niets in het akkoord. Potentieel voer voor discussie dus, maar Coens, Lachaert en Rousseau hielden het opvallend constructief. Een vraag uit het publiek over wat er nu met de zware beroepen moet gebeuren, zorgde bijvoorbeeld niet meteen voor onenigheid. "De zware beroepen zijn een heel moeilijke discussie en omdat we dit decennium nog een regering wilden hebben, hebben we dat even geparkeerd", zei Rousseau vlakaf. Voor de sp.a-voorzitter moet het debat ingekapseld worden in de pensioenhervorming en moeten ook de sociale partners hun zegje krijgen. Ook voor Coens moet er overlegd worden met sociale partners en experten. "Dat is de evidentie. Ze moeten de tijd krijgen om tot een akkoord te komen, maar als dat niet lukt binnen een bepaalde tijdsspanne, denk ik dat de regering haar verantwoordelijkheid moet nemen. Dat staat ook zo in het regeerakkoord." Lachaert bevestigde dat het debat niet aan de onderhandelingstafel uitgeklaard kon worden. "Het moeilijke is dat iedereen zijn of haar beroep uiteindelijk als een zwaar beroep ziet. We konden dat niet in het budgettaire kader krijgen. Maar ik denk dat we dat in alle rust en kalmte moeten kunnen bespreken." De Open Vld-voorzitter bevestigde daarnaast dat "de 1 procent meest vermogenden" gevraagd zullen worden een "extra bijdrage te leveren in deze tijden van crisis", maar zei dat het precieze mechanisme nog uitgeklaard moet worden. Concreet denkt de Open Vld-voorzitter aan een taks op effecten vanaf 1 miljoen euro of meer, maar de concrete uitwerking is aan de minister van Financiën en de sociale partners, zei hij. Voor Coens is het in elk geval de bedoeling om de discussie snel uit te klaren. "Anders sleep je dat mee, en is het niet duidelijk voor de mensen." (Belga)

Professor politicologie Carl Devos koos dit jaar voor de voorzitters van de drie traditionele Vlaamse partijen voor zijn openingscollege. Rousseau, Lachaert en Coens waren uitgenodigd om het over de toekomst van de klassieke partijen te hebben, maar onvermijdelijk kaapte ook het kersverse regeerakkoord een deel van de aandacht weg. Dat regeerakkoord bevat enkele losse eindjes. Zo rept de tekst nergens expliciet over een belasting op vermogen, maar wel van een "bijdrage door de sterkste schouders". En ook over een gunstigere pensioenregeling voor mensen met zware beroepen, een discussie die tijdens de vorige legislatuur compleet verzandde, staat niets in het akkoord. Potentieel voer voor discussie dus, maar Coens, Lachaert en Rousseau hielden het opvallend constructief. Een vraag uit het publiek over wat er nu met de zware beroepen moet gebeuren, zorgde bijvoorbeeld niet meteen voor onenigheid. "De zware beroepen zijn een heel moeilijke discussie en omdat we dit decennium nog een regering wilden hebben, hebben we dat even geparkeerd", zei Rousseau vlakaf. Voor de sp.a-voorzitter moet het debat ingekapseld worden in de pensioenhervorming en moeten ook de sociale partners hun zegje krijgen. Ook voor Coens moet er overlegd worden met sociale partners en experten. "Dat is de evidentie. Ze moeten de tijd krijgen om tot een akkoord te komen, maar als dat niet lukt binnen een bepaalde tijdsspanne, denk ik dat de regering haar verantwoordelijkheid moet nemen. Dat staat ook zo in het regeerakkoord." Lachaert bevestigde dat het debat niet aan de onderhandelingstafel uitgeklaard kon worden. "Het moeilijke is dat iedereen zijn of haar beroep uiteindelijk als een zwaar beroep ziet. We konden dat niet in het budgettaire kader krijgen. Maar ik denk dat we dat in alle rust en kalmte moeten kunnen bespreken." De Open Vld-voorzitter bevestigde daarnaast dat "de 1 procent meest vermogenden" gevraagd zullen worden een "extra bijdrage te leveren in deze tijden van crisis", maar zei dat het precieze mechanisme nog uitgeklaard moet worden. Concreet denkt de Open Vld-voorzitter aan een taks op effecten vanaf 1 miljoen euro of meer, maar de concrete uitwerking is aan de minister van Financiën en de sociale partners, zei hij. Voor Coens is het in elk geval de bedoeling om de discussie snel uit te klaren. "Anders sleep je dat mee, en is het niet duidelijk voor de mensen." (Belga)